Hutspot helpt met organisatievraagstukken

Wij zijn betrokken van visie tot resultaat

Wat maakt ons speciaal?

Ieder traject brengen we van visie tot resultaat. Vasthouden aan de uitgezette koers, daar scherp in zijn en pas weg gaan als staat wat afgesproken is.

Projecten gaan we aan met een slim stel mensen, echte outside of the box denkers, die hun eigen expertise inbrengen. Vaak met slimme ICT- ondersteuning en altijd met oog voor mens, techniek en organisatie. 

We zien het belang van goede communicatie en werkvormen bij de acceptatie van de boodschap. Daarom werken we met creatieve partners samen om treffende oplossingen met impact te maken.

Onze Cases

Waar we écht trots op zijn

 • Regieteam herziening mbo

  Hutspot ondersteunt de minister door regie te voeren over de implementatie van de herziene kwalificatiestructuur. Beoogd doel: de kwaliteit en doelmatigheid van het mbo onderwijs vergroten en sneller in kunnen spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de regionale behoeften. De implementatie raakt veel partijen in het mbo-veld. Het regieteam stuurt op samenhang, voortgang en effectieve samenwerking.

 • Minister stelt Eric aan als Regisseur implementatie herziene kwalificatiestructuur

  De realisatie en implementatie van de herziene kwalificatiestructuur mbo is een complex traject waar veel verschillende stakeholders hun bijdrage aan moeten leveren. Om de samenhang en voortgang van dit traject te bewaken heeft de Minister van OCW eind december 2013 Eric Jongepier (Hutspot) aangesteld als onafhankelijke en ter zake deskundige regisseur. Als regisseur vervult Eric Jongepier namens de minister de rol van opdrachtgever naar de verschillende stakeholders. Doelstelling: succesvolle implementatie van de herziene kwalificatiestructuur mbo op de beoogde datum van 1 augustus 2016 realiseren.

 • Calibris: “Van werk naar werk”

  In de afgelopen anderhalf jaar heeft Hutspot Calibris intensief begeleid bij haar transitie waarbij de subsidie die zij ontvangt in enkele jaren sterk wordt teruggebracht. Er blijven onvoldoende banen beschikbaar voor alle Calibrianen. Daarom heeft Hutspot samen met Calibris een mobiliteitsplan opgesteld om alle medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

 • Bouwstenen voor de berekening van Maatschappelijk Rendement

  Het ‘maatschappelijk rendement’ van investeringen in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Zeker in deze periode van bezuinigingen groeit het besef dat er keuzes gemaakt moeten worden. Een goede onderbouwing en verantwoording van publieke uitgaven is daarbij belangrijk. Het denken in termen van maatschappelijk rendement en het maken van kosten- batenanalyses kan hierbij helpen. Hutspot heeft in opdracht van Calibris onderzoek gedaan naar financiële kengetallen om het maatschappelijk rendement van haar projecten inzichtelijk te maken.

Bekijk meer cases

Hutspotters

De mensen achter Hutspot

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Wendy Duineveld 06-23555707
 • Wendy Duineveld 06-23555707
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
 • Elsa van Bruggen 06-23263718
hallo@hutspot.nl