Vorige case

Volgende case

Hoogheemraadschap Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland (HHD) staat de komende jaren voor de realisatie van een aantal forse (inrichtings)opgaven die om een verdere ontwikkeling naar een slagvaardige organisatie vragen. De wens bestaat om het sturen op de doelen van het (nieuwe) waterbeheerplan te verbeteren, de taken efficiënter, effectiever en integraler te organiseren en de kwaliteit te verhogen. De introductie van programmamanagement (de Weg van Opgave naar uitvoering) is een van de bouwstenen daarvoor. Dit is aanleiding geweest om de organisatie op een aantal punten aan te passen.

Hutspot is gevraagd om mee te denken en mee te helpen met deze aanpassing van de organisatie. Stroomlijnen, beter afstemmen, het beschrijven van werkprocessen, het sturen op doelstellingen. Of eigenlijk: breng in kaart wie wat doet en hoe dat bijdraagt aan de doelstellingen van HHD. Doe daarbij voorstellen om mogelijke knelpunten op te lossen en zorg ervoor dat de organisatie nog beter functioneert.

Doordat wij van buiten hebben kunnen kijken, zijn we beter in staat knelpunten te benoemen en daar onafhankelijk oplossingen voor te bedenken. “Afstand” zorgt ook voor overzicht. Door vanuit dat overzicht en met veel betrokkenheid te werken, hebben we toegevoegde waarde kunnen leveren.

Hutspot heeft diverse sectoren ondersteund om tot een plan te komen om meer synergie te bereiken en om gezamenlijk te kunnen sturen op de te realiseren doelstellingen van Delfland. Het gaat daarbij om een plan dat de sectorhoofden en medewerkers uiteindelijk zelf ontworpen hebben. Het plan ondersteunt de werkprocessen, die gericht zijn op het realiseren van Delflands doelen. Efficiencywinst én verbeterde kwaliteit wordt onder meer geboekt door het versterken van de samenwerking en samenhang tussen de sectoren binnen het primaire proces. Om vervolgens aan te sluiten bij de reguliere rapportage en verantwoordingsmomenten. Zo komt inhoud en proces bij elkaar.

De werkprocessen en organisatieaanpassingen zorgen voor de flexibiliteit in handelen die nodig is om adequaat op maatschappelijke ontwikkelingen en kansen in te spelen. De organisatieaanpassing ondersteunt tevens de transparantie in keuzes, het kostenbewustzijn, een doelgerichte werkwijze en de bestuurlijke context binnen Delfland.

Hutspot gaat daarbij niet op de stoel van het management zitten. Hutspot vraagt, inventariseert, analyseert en overlegt. Samenwerken. Werk verdelen. Duidelijk maken wie wat doet én wie waarvoor verantwoordelijk is. Hutspot maakt zichtbaar hoe een organisatie werkt of wil werken. Zo ontstaat cohesie en synergie. Hutspot creëert samen met de opdrachtgever. Met de afdelingen. Met alle betrokkenen. Hierdoor ontstaat een gedragen basis voor de flexibele en slagvaardige organisatie van de toekomst.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl