• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Medewerkers, studenten en bedrijfsleven aan zet voor het collegeplan van het Zadkine Business College

  Het Zadkine Business College (ZBC), één van de grootste mbo-colleges in de regio Rotterdam, herijkt dit jaar het collegeplan met ondersteuning van Lucienne Post en Eline de Haan. Voorwaarden: mogelijkheid tot inspraak van het hele college en het bedrijfsleven, voortbouwen op successen én de inhoudelijke connectie maken met de mbo werkagenda en de Zadkine strategie. Ontdek hier onze aanpak!

 • Nieuwe kijk op kwalificaties voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

  Techniek Nederland en Wij Techniek slaan de handen ineen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen over de ordening van kwalificaties binnen de sector. Het doel is om in kwalificatiedossiers meer ruimte te creëren die aansluit bij de behoeften van bedrijven in de branche. Hutspot ondersteunt dit proces, lees hier hoe!

 • Fusie Firda: grip voor domein & team Kinderopvang en Onderwijs

  In het Nederlandse noorden zijn Friesland College en ROC Friese Poort gefuseerd in Firda. Per augustus 2023 is de instellingenfusie een feit en zijn de twee scholen samen. In alle onderdelen van de organisatie moeten teams samensmelten en gaan samenwerken. In samenwerking met Kipinä hebben wij het domein Kinderopvang & Onderwijs en één van de teams in het domein geholpen om grip te krijgen. Lees hier hoe we dat hebben gedaan en wat we hebben opgeleverd! 

 • Albeda kiest Hutspot als partner voor DataWijs programma

  Albeda is ervan overtuigd dat ze door datagedreven (of data-ondersteund) te gaan werken betere ondersteuning kunnen geven aan studenten en docenten en daarmee hun prestaties kunnen verbeteren. Daarnaast wil Albeda dat datagedreven werken in de besturing van de organisatie op alle niveaus gaat helpen bij het nemen van beslissingen en bij het nog beter maken van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting daarvan met de maatschappij.

 • Prisma scholengroep – Organisatie aan zet voor visuele strategie

  De Zeeuwse Prisma scholengroep stond voor de taak om te komen tot een nieuw strategisch beleidsplan. Uit verschillende partijen werd de keuze gelegd op Visuele Verbinders en Hutspot om de organisatie te helpen om tot een gedragen visie, missie en kernwaarden te komen. En vervolgens te helpen bij de ontwikkeling van de nieuwe meerjaren strategie. Dit alles met betrokkenheid en medezeggenschap vanuit de hele organisatie. Middels Design Thinking en in een proces waar de organisatie steeds meer zelf aan zet was. We mochten een dik schooljaar bij de scholengroep betrokken zijn om uiteindelijk een prachtig gezamenlijk resultaat op te leveren. Lees en kijk snel verder!

 • Meer impact voor gelijke kansen in het mbo: Ontdek hoe!

  Het thema ‘Gelijke kansen’ vormt een belangrijk agendapunt in het (mbo) onderwijs en dat is volkomen terecht. Hutspot en Karim Amghar slaan de handen ineen om mbo-scholen verder te helpen om meer impact te maken op gelijke kansen voor studenten. We hebben een aanpak en gesprekskaart ontwikkeld. Lees hier meer!

 • Kom in gesprek over datagedreven werken op de MBO Digitaal Conferentie

  Datagedreven werken, of ook wel data-ondersteund onderwijs, is (al een tijdje) een hot topic in onderwijsland. Wij zien dat instellingen een aantal veranderopgaven hebben om te komen van de meer onderzoekende kant naar de onderwijspraktijk. 21 en 22 september is de MBO Digitaal Conferentie. Een goed moment om daarover verder te praten! Je vindt ons 22 september bij de Meet & Greet en tijdens de  workshop van de datacoalitie. Lees verder voor meer praktische details en onze blik op de veranderopgaven waar onderwijsinstellingen mee te maken krijgen.

 • Praatplaat voor dialoog over onderwijskwaliteit in het mbo

  Een mbo-opleiding staat niet op zichzelf. Het is nauw verbonden met haar omgeving, met daarin tal van betrokkenen. Denk daarbij natuurlijk aan studenten, maar ook vo-scholen, hbo-scholen, het werkveld en nog meer. Dit hele ecosysteem heeft invloed op en baat bij goede onderwijskwaliteit. De MBO Raad heeft Hutspot gevraagd om te komen tot een handvat voor onderwijsteams om met dat ecosysteem in gesprek te gaan over onderwijskwaliteit, met andere woorden: decentraal te verantwoorden. Lees hier meer!

 • Ambitie en werkagenda inclusief onderwijs 2035

  In opdracht van het ministerie van OCW zijn Hutspot en de Visuele Verbinders samen opgetrokken om met betrokkenen de ambitie op inclusief onderwijs te verbeelden en de bijbehorende werkagenda te vormen. Gericht op het primair- en het voortgezet onderwijs. Lees hoe we dat aangepakt hebben en bekijk de resultaten.

 • LLO-Katalysator: van papier naar werkende aanpak

  De drie onderwijskoepels (mbo/hbo/wo) hebben samen met het Ministerie van OCW het afgelopen jaar bij het Nationaal Groeifonds de aanvraag gedaan voor de Nationale LLO- Katalysator. De bureaus Hutspot en Technopolis vervullen de rol van kwartiermaker en zorgen daarin met betrokkenen voor de operationalisering van de Katalysator. Lees meer over wat dat betekent en wat je de komende tijd kunt verwachten. 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Willem-Jan Swiebel 0638307081
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl