Vorige case

Volgende case

Nieuwe kijk op kwalificaties voor betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Techniek Nederland en Wij Techniek slaan de handen ineen om een gezamenlijke visie te ontwikkelen over de ordening van kwalificaties binnen de sector. Het doel is om in kwalificatiedossiers meer ruimte te creëren die aansluit bij de behoeften van bedrijven in de branche. Hutspot ondersteunt dit proces.

Aanpak

Stap 1: Analyse

Hutspot heeft gekeken naar relevante kwalificaties in de sector. We hebben gekeken naar de verschillende manieren waarop deze zijn opgebouwd: Denk aan de plaats van context, de manier waarop de inhoud wordt beschreven (algemeen of specifiek), het aantal profieldelen, en meer. Hierbij bleek dat er aanzienlijke variatie bestond. We hebben ook geïdentificeerd welke aanpassingen mogelijk zijn, bínnen de huidige wet- en regelgeving. Want we willen weten aan welke knoppen op korte termijn gedraaid kan worden. Tot slot hebben we afwegingen geformuleerd die leidend zijn voor de manier van ordenen, bijvoorbeeld: gaat herkenbaarheid voor, of juist de mogelijkheid om certificaten te koppelen?

Stap 2: Betrekken experts

Aan de hand van een voorbereide werkvorm is het resultaat van stap 1 gedeeld met experts. De experts zijn uitgenodigd om mee te denken over het herordenen van de kwalificaties vanuit het perspectief van de sector breed. Dat hebben we gedaan door eerst samen keuzes te prioriteren en te bepalen wat de arbeidsmarkt het belangrijkst vindt als het gaat om kwalificatiedossiers. Hieruit zijn drie belangrijke thema’s naar voren gekomen, waarbij flexibiliteit in context het meest cruciaal bleek. Vervolgens zijn de experts gevraagd om naar een selectie van bestaande kwalificaties te kijken en te onderzoeken of deze thema’s daarin juist wel of niet goed verwerkt zijn en waarom. Ook kwam een aantal dilemma’s naar voren.

In een volgende sessie hebben we met experts het resultaat verder uitgewerkt. Hutspot heeft samen met de opdrachtgever persona’s ontwikkeld. Hiermee is gekeken welke ideeën mogelijke oplossingen bieden voor de meest voorkomende persona’s en waar de dilemma’s nog spelen. Dit heeft geleid tot een tweetrapsidee, waarbij kwalificaties in de basis meer generalistisch worden ingericht, gevolgd door flexibele (post-initiële) specialisatiemogelijkheden met bijvoorbeeld keuzedelen, certificaten of cursussen.

Meer weten over de inhoud? Dan is het nog even wachten op het resultaat van het vervolg! Daarin gaan we van concept visie naar een getoetste definitieve – en deelbare – visie.

Stap 3: Ontwikkelen concept visie

Met alle verzamelde input heeft Hutspot het idee verder uitgewerkt in een notitie. We hebben het gedachtegoed visueel en tekstueel uitgewerkt per persona. Dit maakt duidelijk wat het idee betekent voor elke persona en of het echt een oplossing kan zijn. De notitie reflecteert ook de inzichten van Hutspot. Al deze informatie is samengevoegd in een concept visie.

En doorpakken!

En we gaan door! De komende maanden wordt de concept visie getoetst op haalbaarheid en verder uitgewerkt tot een definitieve visie. Tot nu toe zijn de reacties positief, en Techniek Nederland en Wij Techniek kijken uit naar de verdere ontwikkeling en implementatie van dit inspirerende concept.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl