Vorige case

Volgende case

Fusie Firda: grip voor domein & team Kinderopvang en Onderwijs

In het Nederlandse noorden zijn Friesland College en ROC Friese Poort gefuseerd in Firda. Per augustus 2023 is de instellingenfusie een feit en zijn de twee scholen samen. In alle onderdelen van de organisatie moeten teams samensmelten en gaan samenwerken. In samenwerking met Kipinä hebben wij het domein Kinderopvang & Onderwijs en één van de teams in het domein geholpen om grip te krijgen. Lees hier hoe we dat hebben gedaan en wat we hebben opgeleverd! 

Behoefte aan grip

Een fusie heeft een enorme impact op een organisatie. Culturen en werkwijzen komen samen, doelgroepen en aanbod komen bij elkaar, er zijn veel nieuwe collega’s en vaak een nieuwe werkplek. Maar wat betekent dit nu precies voor ‘mij’? Het nieuwe domein Kinderopvang & Onderwijs van Firda heeft ons drie vragen gesteld om grip te krijgen op komend schooljaar.
 1. Help ons als domein (de vertegenwoordigers van alle teams van K&O van Frida bij elkaar) inzicht te krijgen in de stappen die gezet moeten worden om te komen tot gezamenlijke afspraken over onderwerpen zoals examinering, BPV en het grofontwerp van opleidingen.

  We werken hiertoe aan een routekaart met tijdspad voor het domein K&O voor komend schooljaar als richtlijn om processen te stroomlijnen
 2. Help ons inzicht te krijgen in de stappen die komend jaar gezet moeten worden om twee teams in Leeuwarden samen te voegen per augustus 2024 naar één team op één locatie met één set aan opleidingen.

  We werken hiertoe aan een plan van aanpak voor het team in Leeuwarden voor komend schooljaar.
 3. Zorg dat bovenstaande resultaten inhoudelijk op elkaar aansluiten.

Aanpak

In twee parallelle sporen hebben we in twee maanden naar bovenstaande resultaten gewerkt. Dit hebben we gedaan door..

.. te zorgen voor een goed begin

‘Een goed begin’ gaat over mens en informatie. We hebben één op één kennisgemaakt met direct betrokkenen en gesproken over de fusie om een beeld te krijgen van hoe mensen naar de fusie kijken én om te horen wat zij inhoudelijk essentieel vinden met het oog op de resultaten waar we naartoe werken. Ook gaat het over zorgen dat de meest actuele Firda-informatie in handen hebben zodat we de meest actuele benadering kunnen kiezen in de vervolgstappen en bij het kritisch meekijken op de inhoud.

.. het inrichten van een projectstructuur

Zodat wie er meedoet en wie er besluiten expliciet is. Iedere vraag had een eigen projectstructuur met de juiste betrokkenen. We hebben hierbij zoveel mogelijk aangesloten bij de nieuwe Firda situatie.

.. werkbijeenkomsten te ontwerpen, begeleiden en uitwerken

In de samenstelling zoals gekozen in de projectstructuur zijn we aan de slag gegaan in werkbijeenkomsten. Samen met vertegenwoordiging van beide organisaties hebben we inhoud verzameld die relevant is om de doelen per augustus 2024 te bereiken. Wij hebben deze bijeenkomsten ontworpen zodat op de diverse vlakken waar de fusie aan raakt aandacht is. Denk aan elkaar leren kennen, nieuwe werkwijzen ontwikkelen en concrete kaders of acties te verzamelen.

.. producten te ontwikkelen

Met de inhoud die is verzameld in de bijeenkomsten hebben Hutspot en Kipinä de routekaart met tijdspad en het plan van aanpak ontwikkeld. Met draagvlak op de inhoud en aantrekkelijk vormgegeven. Beide zijn opgeleverd aan de mensen die als besluitvormend zijn aangewezen in de projectstructuur.

En nu?

Inzicht in wat er komend jaar in het domein en in het team moet gebeuren is een eerste stap. Veranderingen in het mbo betekent altijd verbouwen met de winkel open. We wensen het domein en het team veel succes met de uitvoering van de plannen naast het continueren van het onderwijs!

Herken je dit vraagstuk? Neem contact op voor een kop koffie!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Willem-Jan Swiebel 0638307081
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl