Hutspot helpt met organisatievraagstukken

Wij zijn betrokken van visie tot resultaat

Wat maakt ons speciaal?

Ieder traject brengen we van visie tot resultaat. Vasthouden aan de uitgezette koers, daar scherp in zijn en pas weg gaan als staat wat afgesproken is.

Projecten gaan we aan met een slim stel mensen, echte outside of the box denkers, die hun eigen expertise inbrengen. Vaak met slimme ICT- ondersteuning en altijd met oog voor mens, techniek en organisatie. 

We zien het belang van goede communicatie en werkvormen bij de acceptatie van de boodschap. Daarom werken we met creatieve partners samen om treffende oplossingen met impact te maken.

Onze Cases

Waar we écht trots op zijn

 • Eerste mijlpaal experiment Ruimte voor de regio bereikt!

  Vanaf januari 2019 heeft het ministerie scholen ruimte gegeven om te experimenteren met mbo-opleidingen. Dit experiment noemen we ‘Ruimte voor de regio’. Scholen zijn zelf aan zet om samen met hun regionaal bedrijfsleven een stuk van de kwalificatie te ontwikkelen en te bepalen. Leuk én spannend! Want dat is helemaal nieuw. Wij zijn door het ministerie van OCW gevraagd om de procesbegeleiding én de informatievoorziening van het experiment te verzorgen. Het experiment is in volle gang en de  eerste mijlpaal is bereikt! 

 • Veldtraject passend onderwijs van start!

  Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet Passend onderwijs. De missie: iedere leerling moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. Leerlingen, ouders en professionals zetten zich dagelijks in om hier invulling aan te geven. Nu is het tijd om inzichten te verzamelen en lessen te trekken. OCW heeft Hutspot en JEROEN Visueel Denken gevraagd voor de organisatie van een Veldtraject. Beoogd resultaat: een open gesprek met het veld en opbrengsten vastgelegd in aansprekende tekeningen.

 • Verkenning naar een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen in het mbo

  Aanmelden bij het mbo is uniform. Alle scholieren uit het voortgezet onderwijs gaan zich straks aanmelden via de online portal ‘Centraal Aanmelden mbo’. Die scholieren verwachten ook dat ze daar kunnen zien wat de status is van hun aanmeldingen. Omdat de administratieve afhandeling van de aanmelding bij alle scholen vergelijkbaar is, werd al snel gedacht aan een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen. saMBO-ICT heeft aan Hutspot gevraagd om samen met 14 mbo-scholen te komen tot een eerste functioneel ontwerp voor deze voorziening en om een peiling te doen van het draagvlak voor dit initiatief.

 • Studenten nóg beter begeleiden met een datagedreven aanpak

  Het analyseren van de data die door scholen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, moeten scholen zich een datagedreven manier van werken eigen maken. Vijf mbo-scholen en DUO zijn in het diepe gesprongen met pilots waarbinnen datagedreven onderzoek is uitgevoerd. Hutspot heeft de deelnemers begeleid bij dit spannende en innovatieve project. In dit artikel delen we de eerste bevindingen en lessons learned!

Bekijk meer cases

Hutspotters

De mensen achter Hutspot

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl