Hutspot helpt met organisatievraagstukken

Wij zijn betrokken van visie tot resultaat

Wat maakt ons speciaal?

Ieder traject brengen we van visie tot resultaat. Vasthouden aan de uitgezette koers, daar scherp in zijn en pas weg gaan als staat wat afgesproken is.

Projecten gaan we aan met een slim stel mensen, echte outside of the box denkers, die hun eigen expertise inbrengen. Vaak met slimme ICT- ondersteuning en altijd met oog voor mens, techniek en organisatie. 

We zien het belang van goede communicatie en werkvormen bij de acceptatie van de boodschap. Daarom werken we met creatieve partners samen om treffende oplossingen met impact te maken.

Onze Cases

Waar we écht trots op zijn

 • Kwaliteitsverbetering in het MBO, een rol voor Hutspot

  De kwaliteit van het MBO-onderwijs in Nederland is goed. Dat wordt in binnen- en buitenland erkend. Maar het kan altijd beter! De Minister van OCW heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit op een aantal thema’s te verhogen. De ROC’s, AOC’s en vakscholen hebben een kwaliteitsplan gemaakt waarin ze toelichten wat de school wil verbeteren, hoe ze dat gaan doen en tot welke resultaten dat leidt. Suzanne zit in het team dat de plannen beoordeelt en met de scholen eens per jaar de voortgang bespreekt. Een rol die enerzijds vraagt om een kritische blik en anderzijds om constructief meedenken om de plannen tot uitvoering te brengen.

 • De impact van de Omgevingswet

  Het wordt wel de grootste wetgevingsoperatie in jaren genoemd: de Omgevingswet. Een scala aan bestaande wetten en regels wordt samengevoegd in één wet voor de ‘fysieke leefomgeving’. Even knippen en plakken? Niets is minder waar. De wet vraagt van overheden om een andere manier van werken. Wat gaat de Omgevingswet voor jouw organisatie betekenen? Hier lees je hoe Hutspot het Team Ruimtelijke Planvorming van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft geholpen met het beantwoorden van die vraag.

 • Grip op Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs

  Scholen houden steeds meer (persoons)gegevens bij over studenten en medewerkers, en wisselen deze informatie uit met externe partijen. Je hebt daarbij de taak om zorgvuldig met die informatie om te gaan. Dat vraagt om aandacht voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Maar waar begin je? Hutspot biedt scholen een passende aanpak om daar grip op te krijgen!

 • Met een Hutspotaanpak op weg naar betere examens in het mbo

  In het artikel ‘Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo’ las je al over het advies dat Hutspot aan de minister van OCW uitgebracht heeft en de opdracht die nu bij Hutspot voorligt om dit advies tot werkelijkheid te maken. Komende tijd zetten we ons in om voor de mbo scholen drie routes in te richten waarmee ze tot betere examens kunnen komen. Hoe we dat doen lees en zie je hier.

Bekijk meer cases

Hutspotters

De mensen achter Hutspot

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Wendy Duineveld 06-23555707
 • Wendy Duineveld 06-23555707
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
 • Elsa van Bruggen 06-23263718
hallo@hutspot.nl