Vorige case

Volgende case

Praatplaat voor dialoog over onderwijskwaliteit in het mbo

Een mbo-opleiding staat niet op zichzelf. Het is nauw verbonden met haar omgeving, met daarin tal van betrokkenen. Denk daarbij natuurlijk aan studenten, maar ook vo-scholen, hbo-scholen, het werkveld en nog meer. Dit hele ecosysteem heeft invloed op en baat bij goede onderwijskwaliteit. De MBO Raad heeft Hutspot gevraagd om te komen tot een handvat voor onderwijsteams om met dat ecosysteem in gesprek te gaan over onderwijskwaliteit, met andere woorden: decentraal te verantwoorden.

In vier stappen naar een handvat: praatplaat en toelichting

Stap 1: Komen tot een kennisbasis 

Allereerst heeft Hutspot een kennisbasis ontwikkeld. We hebben gekeken wat er al bekend is over onderwijskwaliteit in het mbo in relatie tot afstemming met het ecosysteem (aan de hand van het begrip ‘decentraal verantwoorden’). Bij het komen tot een kennisbasis hebben we informatie verzameld voor van de volgende vragen:

  1. Wat is bekend over onderwijskwaliteit in het mbo?
  2. Wat is decentraal verantwoorden in het onderwijs?
  3. Welke systemen m.b.t. decentraal verantwoorden kennen we in het hbo en wo? 

We hebben desk research gedaan, waarbij eerder ontwikkelde inhoud van onder meer het kwaliteitsnetwerk mbo is benut. Ook hebben we gesproken met een aantal experts op het gebied van onderwijskwaliteit.

Stap 2: Ontwikkelen opzet praatplaat

Op basis van de kennisbasis heeft Hutspot samen met Visuele Verbinders een praatplaat gemaakt. Deze praatplaat dient als input voor de expertsessie.

Stap 3: Expertsessie

Tijdens de expertsessie zijn we met potentiële gebruikers in gesprek gegaan. Aan de hand van de eerste opzet van de praatplaat hebben we de inhoud bediscussieerd en aangescherpt. Dit is gedaan in een interactieve digitale sessie in Mural. Op die manier konden geïnteresseerden vanuit diverse mbo-instellingen in het land laagdrempelig meedenken.

Stap 4: Ontwikkelen praatplaat en toelichting

Met de input uit de expertsessie is een definitieve praatplaat ontwikkeld, mét toelichting. De plaat volgt de reis van de student: vanaf het eerste contact als aspirant student, naar student tot alumnus. Onderwijskwaliteit is in deze hele studentreis namelijk relevant. De plaat laat zien op welk moment, met wie, waarover en op welke manier onderwijsteams de dialoog aan kunnen gaan. Naast ‘met wie, wanneer, op welke manier en waarover’ is er algemeen gedachtegoed verweven in de praatplaat en notitie in de vorm van de PDCA cyclus. De PDCA-cyclus dwingt om het gesprek altijd te voeren over wat al is geweest én wat nog komen gaat: ‘Plan’ is vooruitkijken en ‘Check’ is terugkijken. Dit komt continu terug, bij ieder thema en ieder onderwerp.

De thema’s (waarover) die zijn opgenomen in de studentreis gaan bijvoorbeeld over de introductie van de student, het curriculum en bpv-begeleiding. Bij ieder thema staan onderwerpen van gesprek. Naast de thema’s en onderwerpen die in de plaat zijn opgenomen kan een team aanvullende thema’s toevoegen als eigen aanvulling op de plaat.

Per moment en thema wordt geduid met wie de dialoog wordt gevoerd. 

Tevens wordt geduid op welke manier het gesprek gevoerd kan worden. Dat kan meer verkennend zijn, samen aan de slag, informerend of evaluerend. Er zijn vormen opgenomen ter suggestie om op weg te helpen, andere vormen zijn uiteraard ook mogelijk.

 

Klik op de plaat om te vergroten

De praatplaat is hier te vinden op de website van de MBO Raad.

Doel praatplaat

De praatplaat is ontwikkeld in opdracht van de MBO Raad, voor onderwijsteams. Om onderwijsteams te helpen in continue dialoog (over én weer) met hun regionaal ecosysteem te zijn over onderwijskwaliteit. Het doel van die continue dialoog over onderwijskwaliteit is om initiële studenten steeds beter toe te leiden naar een diploma. De plaat is bedoeld om het gesprek en denken van een onderwijsteam op gang te brengen over de dialoog over onderwijskwaliteit met hun ecosysteem. De inhoud is niet uitputtend maar faciliterend en richtinggevend.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl