• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Verkenning naar een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen in het mbo

  Aanmelden bij het mbo is uniform. Alle scholieren uit het voortgezet onderwijs gaan zich straks aanmelden via de online portal ‘Centraal Aanmelden mbo’. Die scholieren verwachten ook dat ze daar kunnen zien wat de status is van hun aanmeldingen. Omdat de administratieve afhandeling van de aanmelding bij alle scholen vergelijkbaar is, werd al snel gedacht aan een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen. saMBO-ICT heeft aan Hutspot gevraagd om samen met 14 mbo-scholen te komen tot een eerste functioneel ontwerp voor deze voorziening en om een peiling te doen van het draagvlak voor dit initiatief.

 • Studenten nóg beter begeleiden met een datagedreven aanpak

  Het analyseren van de data die door scholen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, moeten scholen zich een datagedreven manier van werken eigen maken. Vijf mbo-scholen en DUO zijn in het diepe gesprongen met pilots waarbinnen datagedreven onderzoek is uitgevoerd. Hutspot heeft de deelnemers begeleid bij dit spannende en innovatieve project. In dit artikel delen we de eerste bevindingen en lessons learned!

 • Mbo op weg naar een leven lang ontwikkelen

  ‘Een leven lang ontwikkelen’ is een hot-topic! Ook in het mbo staat het hoog op de agenda. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we dat organiseren? Beroepen veranderen, verdwijnen en er ontstaan nieuwe werkvelden. Voor wie relevant wil zijn op de arbeidsmarkt is het nodig om zich te blijven ontwikkelen. Daar is onderwijsaanbod voor volwassenen voor nodig: flexibel, aansluitend op de praktijk en met respect voor de ervaring die iemand al heeft. In opdracht van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad spraken wij met 60 mbo-scholen over kansen die zij zien en mooie projecten die al lopen. Hutspot zat als gespreksleider aan tafel om de scholen het hemd van het lijf te vragen.

 • Hutspot aanpak voor Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs

  In de Hutspot aanpak van Informatiebeveiliging en Privacy gaan scholen aan de slag met de mens, de organisatie én de techniek. Het gaat daarbij om bewustwording, gedrag en cultuur. Maar ook om breed gedragen beleid, duidelijke procedures én passende ICT maatregelen.

 • Medewerkers bepalen samen koers op arbeidsverhoudingen

  In veel organisaties staat inmiddels de dialoog met medewerkers centraal en wordt meer en meer in co-creatie gewerkt. VGN heeft de wens dit ook op het gebied van arbeidsverhoudingen te doen. In deze case lees je hoe we samen met de leden van de VGN binnen 2 maanden tijd zorgden voor input van 2400 medewerkers en werkgevers om te achterhalen hoe én op welke thema’s medewerkers betrokken willen worden bij het maken van afspraken.

 • Een Doelen-Inspanningen-Netwerk in een mbo-kwaliteitsagenda

  Mbo-scholen en het ministerie van OCW hebben afgesproken dat de scholen werken aan het verhogen van hun onderwijskwaliteit. Elke school maakt daarom een kwaliteitsagenda. In deze case lees je hoe Hutspot het Deltion College geholpen heeft bij het opstellen van de agenda en daarbij een instrument uit het programmamanagement heeft ingezet: een Doelen-Inspanningen-Netwerk.

 • Aanmelden in het mbo doe je zo!

  Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Dan klop je aan bij de school en volg je hun aanmeldproces. Wil je je ook bij een andere school aanmelden? Dan ziet dat aanmeldproces er vaak net even anders uit. Dat kan beter, vinden scholen. Beter voor scholen én beter voor studenten. Daarom willen scholen één plek waar studenten zich voor alle opleidingen op alle mbo-scholen kunnen aanmelden: Centraal Aanmelden voor het mbo. saMBO-ICT heeft aan Hutspot gevraagd om samen met de mbo-scholen te komen tot een functioneel ontwerp voor deze voorziening.

 • Bereikbaarheid in de regio Rotterdam/Den Haag: een hersenkraker!

  De uitdaging om de regio Rotterdam/Den Haag bereikbaar te houden wordt alleen maar groter. Meer files, veel nieuwbouw, groot onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en er is een toenemende vraag naar meer duurzame oplossingen. Hutspot inventariseerde de opgaven in de regio Rotterdam/Den Haag en adviseerde over samenwerking van partijen om de opgaven aan te gaan, mét bijbehorende kritische succesfactoren.

 • Samen werken aan Haags jeugdbeleid

  De gemeente Den Haag wil met een beleidsplan voor de komende jaren de ambities voor het jeugdbeleid neerzetten. Opgesteld door en voor jeugd, ouders en professionals van betrokken instellingen. Het draait immers om hen: de jeugd en alle mensen die een bijdrage leveren aan de toekomst van de jeugd. De gemeente Den Haag heeft Hutspot gevraagd om te organiseren dat het beleidsplan er komt: van participatie tot het daadwerkelijk schrijven van het plan.

 • Kwaliteitsverbetering in het MBO, een rol voor Hutspot

  De kwaliteit van het MBO-onderwijs in Nederland is goed. Dat wordt in binnen- en buitenland erkend. Maar het kan altijd beter! De Minister van OCW heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit op een aantal thema’s te verhogen. De ROC’s, AOC’s en vakscholen hebben een kwaliteitsplan gemaakt waarin ze toelichten wat de school wil verbeteren, hoe ze dat gaan doen en tot welke resultaten dat leidt. Suzanne zit in het team dat de plannen beoordeelt en met de scholen eens per jaar de voortgang bespreekt. Een rol die enerzijds vraagt om een kritische blik en anderzijds om constructief meedenken om de plannen tot uitvoering te brengen.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl