• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Van onderwijsvisie naar praktijk? Een mooie klus bij Zadkine!

  Zadkine is een groot ROC in Rotterdam en omgeving. Vorig jaar heeft Zadkine één nieuwe Zadkine-brede onderwijsvisie ontwikkeld. Een mooie visie waar iedereen zich in kan vinden. Maar wat betekent “We ontvangen (toekomstige) studenten op een warme en persoonlijke manier” en “ We ondersteunen bij een leven lang ontwikkelen” in de praktijk? Voor directeur, docent en receptionist? Zadkine heeft Hutspot gevraagd om concrete thema’s uit de visie te selecteren, in co-creatie daar beelden bij te maken en met de organisatie een doorvertaling naar de praktijk te maken. Hoe doen we dat? Hier lees je er alles over!

 • Mijlpaal! De eerste geregionaliseerde mbo-opleidingen zijn vastgesteld!

  Eerder hebben we de eerste mijlpaal van het experiment Ruimte voor de regio gedeeld! Een experiment van het ministerie van OCW waarbij mbo-scholen zelf aan zet zijn voor het samenstellen van een opleiding. Wij verzorgen de procesbegeleiding en informatievoorziening. Nu is de tweede mijlpaal bereikt: De eerste echte geregionaliseerde opleidingen zijn door de minister vastgesteld. Een super resultaat!

 • 10 thuiswerktips voor jou!

  De wereld ziet er momenteel even heel anders uit. Dat betekent een flinke aanpassing aan de nieuwe situatie. Wij zien heel veel flexibiliteit en creativiteit. Iedereen werkt zich in zijn eigen home-office door een flinke digitaliseringsslag heen en probeert de ballen in de lucht te houden. Keep up the good work! In goede gezondheid! In ons werk doen we niet anders dan flexibel en op afstand (samen)werken. Daarom dachten wij, we delen onze tips. Heb je zelf een supertip? Deel die dan met ons!

 • Eerste mijlpaal experiment Ruimte voor de regio bereikt!

  Vanaf januari 2019 heeft het ministerie scholen ruimte gegeven om te experimenteren met mbo-opleidingen. Dit experiment noemen we ‘Ruimte voor de regio’. Scholen zijn zelf aan zet om samen met hun regionaal bedrijfsleven een stuk van de kwalificatie te ontwikkelen en te bepalen. Leuk én spannend! Want dat is helemaal nieuw. Wij zijn door het ministerie van OCW gevraagd om de procesbegeleiding én de informatievoorziening van het experiment te verzorgen. Het experiment is in volle gang en de  eerste mijlpaal is bereikt! 

 • Veldtraject passend onderwijs van start!

  Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet Passend onderwijs. De missie: iedere leerling moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. Leerlingen, ouders en professionals zetten zich dagelijks in om hier invulling aan te geven. Nu is het tijd om inzichten te verzamelen en lessen te trekken. OCW heeft Hutspot en JEROEN Visueel Denken gevraagd voor de organisatie van een Veldtraject. Beoogd resultaat: een open gesprek met het veld en opbrengsten vastgelegd in aansprekende tekeningen.

 • Verkenning naar een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen in het mbo

  Aanmelden bij het mbo is uniform. Alle scholieren uit het voortgezet onderwijs gaan zich straks aanmelden via de online portal ‘Centraal Aanmelden mbo’. Die scholieren verwachten ook dat ze daar kunnen zien wat de status is van hun aanmeldingen. Omdat de administratieve afhandeling van de aanmelding bij alle scholen vergelijkbaar is, werd al snel gedacht aan een collectieve voorziening Afhandelen Aanmeldingen. saMBO-ICT heeft aan Hutspot gevraagd om samen met 14 mbo-scholen te komen tot een eerste functioneel ontwerp voor deze voorziening en om een peiling te doen van het draagvlak voor dit initiatief.

 • Studenten nóg beter begeleiden met een datagedreven aanpak

  Het analyseren van de data die door scholen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, moeten scholen zich een datagedreven manier van werken eigen maken. Vijf mbo-scholen en DUO zijn in het diepe gesprongen met pilots waarbinnen datagedreven onderzoek is uitgevoerd. Hutspot heeft de deelnemers begeleid bij dit spannende en innovatieve project. In dit artikel delen we de eerste bevindingen en lessons learned!

 • Mbo op weg naar een leven lang ontwikkelen

  ‘Een leven lang ontwikkelen’ is een hot-topic! Ook in het mbo staat het hoog op de agenda. Waar is behoefte aan en hoe kunnen we dat organiseren? Beroepen veranderen, verdwijnen en er ontstaan nieuwe werkvelden. Voor wie relevant wil zijn op de arbeidsmarkt is het nodig om zich te blijven ontwikkelen. Daar is onderwijsaanbod voor volwassenen voor nodig: flexibel, aansluitend op de praktijk en met respect voor de ervaring die iemand al heeft. In opdracht van het Kennispunt Leven Lang Ontwikkelen van de MBO Raad spraken wij met 60 mbo-scholen over kansen die zij zien en mooie projecten die al lopen. Hutspot zat als gespreksleider aan tafel om de scholen het hemd van het lijf te vragen.

 • Hutspot aanpak voor Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs

  In de Hutspot aanpak van Informatiebeveiliging en Privacy gaan scholen aan de slag met de mens, de organisatie én de techniek. Het gaat daarbij om bewustwording, gedrag en cultuur. Maar ook om breed gedragen beleid, duidelijke procedures én passende ICT maatregelen.

 • Medewerkers bepalen samen koers op arbeidsverhoudingen

  In veel organisaties staat inmiddels de dialoog met medewerkers centraal en wordt meer en meer in co-creatie gewerkt. VGN heeft de wens dit ook op het gebied van arbeidsverhoudingen te doen. In deze case lees je hoe we samen met de leden van de VGN binnen 2 maanden tijd zorgden voor input van 2400 medewerkers en werkgevers om te achterhalen hoe én op welke thema’s medewerkers betrokken willen worden bij het maken van afspraken.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl