• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Grip op Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs

  Scholen houden steeds meer (persoons)gegevens bij over studenten en medewerkers, en wisselen deze informatie uit met externe partijen. Je hebt daarbij de taak om zorgvuldig met die informatie om te gaan. Dat vraagt om aandacht voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Maar waar begin je? Hutspot biedt scholen een passende aanpak om daar grip op te krijgen!

 • Met een Hutspotaanpak op weg naar betere examens in het mbo

  In het artikel ‘Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo’ las je al over het advies dat Hutspot aan de minister van OCW uitgebracht heeft en de opdracht die nu bij Hutspot voorligt om dit advies tot werkelijkheid te maken. Komende tijd zetten we ons in om voor de mbo scholen drie routes in te richten waarmee ze tot betere examens kunnen komen. Hoe we dat doen lees en zie je hier.

 • Een passende opleiding voor iedere arts

  De Federatie Medisch Specialisten is een project gestart om de opleidingen van artsen in opleiding tot specialist (aios) te individualiseren. De individualisering is een grote verandering voor allerlei betrokkenen, zoals ziekenhuizen en artsen. Met verstand van digitale ondersteuning, oog voor een aansprekende boodschap en als kritische meedenker op inhoud én proces heeft Hutspot deze verandering in de breedte ondersteund. In dit artikel lees je hoe we dat gedaan hebben.

 • Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo

  Voor de waarde van het diploma van de mbo-student is het belangrijk dat de examinering van onbesproken kwaliteit is. Uit inspectierapporten blijkt dat, ondanks allerlei mooie initiatieven in de afgelopen jaren, de examinering in het mbo nog onvoldoende op orde is. Daarom is er extra aandacht voor dit onderwerp. Hutspot is vanwege haar kennis en ervaring in het mbo door het ministerie van OCW betrokken bij dit vraagstuk en vervult in de komende periode een belangrijke rol op weg naar betere examenproducten in het mbo. In dit artikel vertellen we meer over deze omvangrijke en spannende opdracht.

 • Avonturen in het mbo

  In dit tweede artikel lees je over een aantal avonturen die we de afgelopen tijd in het mbo-onderwijs hebben beleefd. We hadden al eens eerder verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig!

 • Avonturen in het mbo – de achtergrond

  We hebben al eens verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo-onderwijs door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig. In dit eerste artikel lees je over de achtergrond van de verandering in het mbo. In een tweede artikel gaan we in op de bijzondere avonturen die wij de afgelopen tijd in het mbo hebben beleefd!

 • Calibris: “Van werk naar werk”

  In de afgelopen anderhalf jaar heeft Hutspot Calibris intensief begeleid bij haar transitie waarbij de subsidie die zij ontvangt in enkele jaren sterk wordt teruggebracht. Er blijven onvoldoende banen beschikbaar voor alle Calibrianen. Daarom heeft Hutspot samen met Calibris een mobiliteitsplan opgesteld om alle medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

 • Bouwstenen voor de berekening van Maatschappelijk Rendement

  Het ‘maatschappelijk rendement’ van investeringen in het sociale domein krijgt meer en meer aandacht. Zeker in deze periode van bezuinigingen groeit het besef dat er keuzes gemaakt moeten worden. Een goede onderbouwing en verantwoording van publieke uitgaven is daarbij belangrijk. Het denken in termen van maatschappelijk rendement en het maken van kosten- batenanalyses kan hierbij helpen. Hutspot heeft in opdracht van Calibris onderzoek gedaan naar financiële kengetallen om het maatschappelijk rendement van haar projecten inzichtelijk te maken.

 • Verdwijnt de communitymanager op den duur?

  De laatste jaren vliegen termen als online community en communitymanagement je om de oren. Het vakgebied rondom communities heeft een vlucht genomen. Maar is communitymanagement als vakgebied iets wat blijvend is? Ik denk het niet!

 • Succesvol een community opzetten: in 4 stappen van idee naar behoud

  Bij MIT hebben ze ontdekt dat, de wellicht hipste beroepsgroep: app-bouwers, willen werken op een plek waar ze elkaar makkelijk live kunnen ontmoeten, in het centrum van een stad. De afstand waarop je nog spontaan en toevallig contact legt is 30 meter. Legt dat een bommetje onder de waarde van een online community? Ik denk van niet. Zolang doel en kenmerken de juiste combinatie vormen, is er veel winst te halen.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Wendy Duineveld 06-23555707
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
 • Elsa van Bruggen 06-23263718
hallo@hutspot.nl