• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Bereikbaarheid in de regio Rotterdam/Den Haag: een hersenkraker!

  De uitdaging om de regio Rotterdam/Den Haag bereikbaar te houden wordt alleen maar groter. Meer files, veel nieuwbouw, groot onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en er is een toenemende vraag naar meer duurzame oplossingen. Hutspot inventariseerde de opgaven in de regio Rotterdam/Den Haag en adviseerde over samenwerking van partijen om de opgaven aan te gaan, mét bijbehorende kritische succesfactoren.

 • Samen werken aan Haags jeugdbeleid

  De gemeente Den Haag wil met een beleidsplan voor de komende jaren de ambities voor het jeugdbeleid neerzetten. Opgesteld door en voor jeugd, ouders en professionals van betrokken instellingen. Het draait immers om hen: de jeugd en alle mensen die een bijdrage leveren aan de toekomst van de jeugd. De gemeente Den Haag heeft Hutspot gevraagd om te organiseren dat het beleidsplan er komt: van participatie tot het daadwerkelijk schrijven van het plan.

 • Kwaliteitsverbetering in het MBO, een rol voor Hutspot

  De kwaliteit van het MBO-onderwijs in Nederland is goed. Dat wordt in binnen- en buitenland erkend. Maar het kan altijd beter! De Minister van OCW heeft extra middelen beschikbaar gesteld om de kwaliteit op een aantal thema’s te verhogen. De ROC’s, AOC’s en vakscholen hebben een kwaliteitsplan gemaakt waarin ze toelichten wat de school wil verbeteren, hoe ze dat gaan doen en tot welke resultaten dat leidt. Suzanne zit in het team dat de plannen beoordeelt en met de scholen eens per jaar de voortgang bespreekt. Een rol die enerzijds vraagt om een kritische blik en anderzijds om constructief meedenken om de plannen tot uitvoering te brengen.

 • De impact van de Omgevingswet

  Het wordt wel de grootste wetgevingsoperatie in jaren genoemd: de Omgevingswet. Een scala aan bestaande wetten en regels wordt samengevoegd in één wet voor de ‘fysieke leefomgeving’. Even knippen en plakken? Niets is minder waar. De wet vraagt van overheden om een andere manier van werken. Wat gaat de Omgevingswet voor jouw organisatie betekenen? Hier lees je hoe Hutspot het Team Ruimtelijke Planvorming van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft geholpen met het beantwoorden van die vraag.

 • Grip op Informatiebeveiliging en Privacy in het onderwijs

  Scholen houden steeds meer (persoons)gegevens bij over studenten en medewerkers, en wisselen deze informatie uit met externe partijen. Je hebt daarbij de taak om zorgvuldig met die informatie om te gaan. Dat vraagt om aandacht voor Informatiebeveiliging en Privacy (IBP). Maar waar begin je? Hutspot biedt scholen een passende aanpak om daar grip op te krijgen!

 • Met een Hutspotaanpak op weg naar betere examens in het mbo

  In het artikel ‘Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo’ las je al over het advies dat Hutspot aan de minister van OCW uitgebracht heeft en de opdracht die nu bij Hutspot voorligt om dit advies tot werkelijkheid te maken. Komende tijd zetten we ons in om voor de mbo scholen drie routes in te richten waarmee ze tot betere examens kunnen komen. Hoe we dat doen lees en zie je hier.

 • Een passende opleiding voor iedere arts

  De Federatie Medisch Specialisten is een project gestart om de opleidingen van artsen in opleiding tot specialist (aios) te individualiseren. De individualisering is een grote verandering voor allerlei betrokkenen, zoals ziekenhuizen en artsen. Met verstand van digitale ondersteuning, oog voor een aansprekende boodschap en als kritische meedenker op inhoud én proces heeft Hutspot deze verandering in de breedte ondersteund. In dit artikel lees je hoe we dat gedaan hebben.

 • Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo

  Voor de waarde van het diploma van de mbo-student is het belangrijk dat de examinering van onbesproken kwaliteit is. Uit inspectierapporten blijkt dat, ondanks allerlei mooie initiatieven in de afgelopen jaren, de examinering in het mbo nog onvoldoende op orde is. Daarom is er extra aandacht voor dit onderwerp. Hutspot is vanwege haar kennis en ervaring in het mbo door het ministerie van OCW betrokken bij dit vraagstuk en vervult in de komende periode een belangrijke rol op weg naar betere examenproducten in het mbo. In dit artikel vertellen we meer over deze omvangrijke en spannende opdracht.

 • Avonturen in het mbo

  In dit tweede artikel lees je over een aantal avonturen die we de afgelopen tijd in het mbo-onderwijs hebben beleefd. We hadden al eens eerder verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig!

 • Avonturen in het mbo – de achtergrond

  We hebben al eens verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo-onderwijs door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig. In dit eerste artikel lees je over de achtergrond van de verandering in het mbo. In een tweede artikel gaan we in op de bijzondere avonturen die wij de afgelopen tijd in het mbo hebben beleefd!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Caballero Fabriek

Saturnusstraat 60 - unit 9

2516 AH Den Haag

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl