• Onze cases

  Als klein cluppie krijgen we een hoop werk gedaan, samen met mooie klanten voor wie we dat werk graag doen. Op deze pagina laten we zien op welke projecten, producten en mijlpalen we trots zijn en delen we onze (ongezouten) mening over de onderwerpen die ons na aan het hart liggen. 

 • Drie tools helpen Albeda cluster hospitality bij flexibel onderwijs

  Albeda cluster hospitality is stappen aan het zetten op het gebied van flexibel onderwijs. In de komende fase moeten teams focus en richting aanbrengen. Daarom hebben zij Hutspot gevraagd om ontwikkelde inhoud om te zetten in tools die de teams helpen. Samen met Albeda heeft Hutspot drie tools ontwikkeld.

 • Overzicht creëren in de droom naar gepersonaliseerd leren bij Summa College

  Summa College heeft een droom. De school wil in 2025 flexibel en gepersonaliseerd onderwijs realiseren, waarbij het individueel talentontwikkeltraject het uitgangspunt is. Alle processen en curricula staan dan ten dienste van de persoonlijke leerroute van elke student. Een flinke ambitie waartoe al veel stappen gezet worden binnen diverse programmalijnen. Maar er is behoefte aan focus en samenhang. Hutspot hielp daarbij. Lees hier op welke manier. 

 • Sprinten met de datacoalitie

  Al vijf jaar begeleidt Hutspot mbo-instellingen, het ministerie van OCW en DUO om meer datagedreven te werken. Het doel? Minder handelen vanuit onderbuikgevoel en meer vanuit data. Bijvoorbeeld in het kader van uitvalpreventie. In deze case lees je wat we doen en waar we zo trots op zijn.

 • Bijstandsverlening uit vertrouwen: Komen tot concrete oplossingen

  Eerder hebben we de context en eerste stappen gedeeld van onze opdracht voor het ministerie van SZW over de Participatiewet (de bijstand). Inmiddels hebben we met meer stakeholders gesproken en met hen oplossingen verzameld en geconcretiseerd. Tot slot hebben we een samenhangend eindproduct opgeleverd. Je leest hier wat dat is en hoe we dat hebben gedaan.

 • Hybride werken? Begin bij je menselijk kapitaal!

  Al meer dan 10 jaar is er sprake van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Nooit eerder is er een echte doorbraak geweest. Dat is nu wel anders! Geboren uit noodzaak is hybride werken met Corona in veel sectoren de norm geworden. Hoe breng je deze ervaring samen tot een toekomstbestendige manier van hybride werken die past bij jouw organisatie? Lees het hier!

 • Bijstandsverlening uit vertrouwen: van problemen naar oplossingsrichtingen

  Voor de zomer zijn wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met bijeenkomsten waarin we betrokkenen over de Participatiewet (de bijstand) spreken. We zijn in gesprek over de ongewenste hardheden die naar voren komen als gevolg van de wetgeving en uitvoering daarvan, en gaan met betrokkenen op zoek naar verbeteringen. Een complexe en bijzonder interessante opdracht! Lees er meer over.

 • Handreiking Gepersonaliseerd leren voor mboRijnland

  MboRijnland heeft het onderwerp gepersonaliseerd leren hoog op de agenda staan. Het is onderdeel van de onderwijsvisie van mboRijnland en er zijn beloftes gemaakt in de kwaliteitsagenda. MboRijnland heeft Hutspot gevraagd om een handreiking te ontwikkelen om de organisatie bij deze ontwikkeling te ondersteunen. En dat hebben we gedaan!

 • Deltion: samen terugblikken en nieuwe strategische koers bepalen

  Het Deltion College in Zwolle is 2 jaar op weg met de huidige strategische koers. Tijd om de gemaakte doelstellingen te evalueren! Met medewerkers uit de hele organisatie, studenten, raad van toezicht en het werkveld blikten we terug op wat er is bereikt in de afgelopen 2 jaar. Een bijzondere 2 jaar doordat corona flinke impact had op het onderwijs. Ook hebben we vooruit gekeken. Wat zijn de thema’s waar Deltion extra op kan inzetten? Welke doelen worden aangescherpt? Lees hier over onze aanpak en ervaringen.

 • Zadkine: afdeling algemene ondersteuning zet een nieuwe stip aan de horizon

  Ruim een jaar is Zadkine bezig met het doorleven van de onderwijsvisie. Behalve van het onderwijs vraagt dit ook wat van de ondersteunende diensten. De afdeling Algemene ondersteuning gaat een nieuwe koers varen. Hutspot ondersteunt de afdeling in de eerste stappen. Hoe? Dat lees je hier!

 • De verbindende factor in het experiment Ruimte voor de regio

  Eerder hebben we mijlpalen van het experiment Ruimte voor de regio gedeeld. Een experiment van het ministerie van OCW waarbij mbo-scholen zelf aan zet zijn voor het samenstellen van een opleiding. Wij verzorgden twee jaar lang de procesbegeleiding en informatievoorziening. Nu is onze opdracht klaar. Lees hier wat we hebben gedaan!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Suzanne van Kinderen 06-51276111
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl