Vorige case

Volgende case

Drie tools helpen Albeda cluster hospitality bij flexibel onderwijs

Albeda cluster hospitality is stappen aan het zetten op het gebied van flexibel onderwijs. In de komende fase moeten teams focus en richting aanbrengen. Daarom hebben zij Hutspot gevraagd om ontwikkelde inhoud om te zetten in tools die de teams helpen. Samen met Albeda heeft Hutspot drie tools ontwikkeld.

De tools moeten aansluiten bij de eerder ontwikkelde inhoud van Albeda cluster hospitality én de werkwijze van de organisatie. De wens was om aantrekkelijke en laagdrempelige tools te ontwikkelen. Wij zijn gekomen tot de volgende drie tools:

1: Ontwikkelmodel ‘Ons onderwijs flexibel’

Voordat je met elkaar stappen kunt zetten op het gebied van flexibel onderwijs is het nodig te bepalen wat flexibel onderwijs voor jouw organisatie betekent. Daarom is allereerst de definitie van flexibel onderwijs bij Albeda cluster hospitality geconcretiseerd in een ontwikkelmodel ‘Ons onderwijs flexibel’. De definitie bestaat uit drie pijlers:

  1. Ontwikkeling van onderwijs;
  2. Facilitering van onderwijs;
  3. Uitvoering van onderwijs.

Iedere pijler heeft eigen ingrediënten, geredeneerd vanuit de student. Per ingrediënt zijn weer resultaten beschreven. Die resultaten maken concreet wat dat ingrediënt in de praktijk betekent. Bijvoorbeeld: Een ingrediënt bij ‘ontwikkeling van onderwijs’ is: ‘de student leer middels leeractiviteiten de uitvoering van de beroepstaken te beheersen’. Waar gaat dat dan over? Onder meer dat beroepstaken het uitgangspunt van het onderwijs vormen en dat er sprake is van toenemende complexiteit van leeractiviteiten binnen een beroepstaak. Hieronder vind je het hele ontwikkelmodel.

Klik op de afbeelding om te vergroten

2. Handreiking ‘Ons onderwijs flexibel’

Om onderwijsleiders (teamleiders) een handvat te geven met hun team stappen te zetten binnen gezette kaders is een handreiking ontwikkeld. Het ontwikkelmodel biedt hiervoor de basis. De handreiking bevat vijf stappen om tot een plan te komen dat past bij het team: van veranderstrategie tot doorlooptijd. Iedere stap geeft teams suggesties voor werkvormen mee.

Hieronder vind je een preview van de handreiking waarin ter illustratie en inspiratie een aantal onderdelen worden getoond.

 

3. Portfolio Flexibel onderwijs

Om het groeiproces van flexibel onderwijs te kunnen monitoren is een portfolio flexibel onderwijs ontwikkeld. Dit is een aantrekkelijk vormgegeven Powerpointpresentatie met laagdrempelige invulmogelijkheden. Zo kunnen onderwijsleiders iconen slepen om stand van zaken en ambitie kenbaar te maken en is er de mogelijkheid beknopte toelichting te geven. Op deze manier is de verslaglegging van de ontwikkeling met één druk op de knop een presentatie voor het MT/directie. De opbouw en vorm van de toelichting is voor de alle teams gelijk. De inhoud kan – en zal – verschillen.

Aanjagen is nodig

De tools alleen jagen groei in flexibel onderwijs nog niet aan. Het is nodig om daar een actieve rol in te pakken. Expertdocenten bieden de teams hulp en begeleiding bij de ontwikkeling. Zij monitoren de inhoud van de portfolio’s continu, geven antwoord op vragen die daar worden genoteerd en maken op basis van de inhoud die zij zien verbindingen tussen teams. De tools bieden de mogelijkheid die actieve rol efficiënt te pakken, zo wordt groei naar flexibel onderwijs binnen het cluster aangejaagd.

Hutspot heeft ook andere ROC’s ondersteund bij een opvatting en handreiking flexibel of gepersonaliseerd onderwijs. Eén aanpak is er niet. De inhoud en ondersteuning moet passen bij de opvatting, visie en cultuur van de organisatie. Lees hier meer:

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl