Vorige case

Volgende case

Betekenis geven aan ‘Gepersonaliseerd onderwijs’ bij ROC van Twente

‘Gepersonaliseerd onderwijs’ is een populaire term in het onderwijs. Niet iedereen bedoelt er hetzelfde mee. ROC van Twente ontwikkelde daarom een eigen opvatting. Zo kan een eenduidig gesprek gevoerd worden en kunnen onderwijsteams hier bewuster mee aan de slag. Hutspot heeft hen daarbij geholpen. De opvatting is ook in een handreiking terecht gekomen. Kers op de taart: ook andere ROC’s kunnen de handreiking gebruiken!

Hutspot heeft ROC van Twente in vijf stappen geholpen naar een opvatting over gepersonaliseerd onderwijs. Hieronder lees je de stappen die zijn gezet!

Stap 1: Wat is er bekend over gepersonaliseerd onderwijs?
Stap 2: Wat vindt de organisatie dat gepersonaliseerd onderwijs is?
Stap 3: Een concept opvatting ontwikkelen mét voldoende ruimte voor eigen invulling
Stap 4: Toetsen van de concept opvatting 
Stap 5: Ontwikkelen definitieve opvatting

Tot slot: inzichten verwerkt in een handreiking over gepersonaliseerd onderwijs voor teams!

Stap 1: Wat is er bekend over gepersonaliseerd onderwijs?

We zijn gestart met het uitzoeken naar wat al bekend is over het begrip gepersonaliseerd onderwijs. Natuurlijk in de context van het mbo. Daarbij zijn we onder meer uitgekomen op de theorie van Ixperium: dimensies van het personaliseren van leren. Deze theorie hebben we gebruikt voor de vervolgstappen!

Stap 2: Wat vindt de organisatie dat gepersonaliseerd onderwijs is?

Het plan was om middels bijeenkomsten de organisatie in te gaan en het gesprek te voeren over gepersonaliseerd onderwijs. Nog voordat we waren begonnen begon de coronacrisis. Geen fysieke bijeenkomsten dus, jammer!

Alsnog wilden we iedereen de gelegenheid geven om input te leveren over zijn ideeën bij gepersonaliseerd onderwijs. Maar het moest wel pragmatisch. Onderwijsteams waren erg druk met het op touw zetten van afstandsonderwijs. Met een digitale vragenlijst is de organisatie geraadpleegd. Hen is gevraagd naar hun opvatting, hun ervaring en hun ideeën/ambities. In de resultaten zijn alle MBO colleges en diensten vertegenwoordigd. Er werden al ervaringen gedeeld met gepersonaliseerd onderwijs, maar nog beperkt. Er kwamen wel veel verschillende ideeën en ambities uit.

Stap 3: Een concept opvatting ontwikkelen mét voldoende ruimte voor eigen invulling

In deze stap komen stap 1 en 2 samen. De resultaten van de vragenlijst en het literatuuronderzoek kregen een plek in de concept opvatting. Daarbij moest de opvatting ook passen bij de besturingsfilosofie van de organisatie. Bij ROC van Twente krijgen teams veel ruimte om eigen afwegingen en keuzes te maken. Dat wordt erg gewaardeerd. Die filosofie is dan ook meegenomen in het ontwikkelen van een concept opvatting. Dit maakt ook dat er gezocht moet worden naar een opvatting die recht doet en ruimte laat voor de verschillende ideeën en ambities in de organisatie. De dimensies van het personaliseren van leren van Ixperium tonen dat er verschillende vormen zijn van het personaliseren van leren. ROC van Twente wil dan ook zoveel mogelijk de ruimte laten aan onderwijsteams om binnen die dimensies afwegingen en keuzes te maken, passend bij het onderwijsteam en in het belang van de student.

Stap 4: Toetsen van de concept opvatting

Het gedachtegoed is uitgewerkt. Na de zomer is dit in bijeenkomsten getoetst in een klankbordgroep van medewerkers uit het onderwijs én bij de onderwijskundigen. Tijdens die bijeenkomsten bleek het gedachtegoed heel relevant en bruikbaar. Het werd als prettig ervaren dat er een handvat is om bewust afwegingen te maken.

Stap 5: Ontwikkelen definitieve opvatting

Met input die is opgehaald zijn nog kleine aanscherpingen gedaan op de randvoorwaarden van gepersonaliseerd onderwijs en het woordgebruik. Daarmee kon de strik erom: de opvatting op gepersonaliseerd onderwijs bij ROC van Twente kon definitief gemaakt worden!

Handreiking voor teams om aan de slag te gaan met gepersonaliseerd onderwijs

Gedurende de ontwikkeling van de opvatting werd duidelijk dat ondersteuning met het daadwerkelijk gebruiken van de opvatting goed zou zijn. Daarom kwam het idee op om een handreiking te ontwikkelen die onderwijsteams helpt om de stand van zaken in kaart te brengen, ambitie te bepalen en de consequenties daarvan inzichtelijk te maken. De handreiking werd parallel ontwikkeld en daar is tijdens stap 4 ook allerlei informatie over opgehaald. De handreiking is inmiddels beschikbaar gesteld voor de hele organisatie. Nieuwsgierig naar de handreiking? Lees dan deze case!

Handreiking ook inzetbaar bij andere mbo-scholen!

De handreiking is een coproductie van ROC van Twente en Hutspot. Wij zien als Hutspot ook bij andere scholen mogelijkheden om met de inhoud van de handreiking aan de slag te gaan. Ben je nieuwsgierig? Neem dan contact op met Lucienne!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl