Vorige case

Volgende case

Handreiking Gepersonaliseerd leren voor mboRijnland

MboRijnland heeft het onderwerp gepersonaliseerd leren hoog op de agenda staan. Het is onderdeel van de onderwijsvisie van mboRijnland en er zijn beloftes gemaakt in de kwaliteitsagenda. MboRijnland heeft Hutspot gevraagd om een handreiking te ontwikkelen om de organisatie bij deze ontwikkeling te ondersteunen. En dat hebben we gedaan!

Flinke doelen

MboRijnland wilde vlot van start en snel resultaat. Er zijn namelijk flinke en concrete doelen gesteld voor alle onderwijsteams van mboRijnland. Bijvoorbeeld: alle mbo colleges moeten in 2022 vier in- en uitstroommomenten hebben. Zij moeten dus zo snel mogelijk goed ondersteund worden. Daarvoor wordt onder meer een online platform ontwikkeld met allerlei tools. Waaronder een handreiking. De handreiking moet teamleiders (en directeuren) helpen om de doelen in 2022 te bereiken. We zijn in vijf stappen gekomen tot die handreiking:

1.Inventariseren en analyseren beschikbare informatie

Eén van de colleges – mbo college Start-up – heeft al flinke stappen gezet. Ook zijn er werkgroepen ingericht waarbij zowel mensen uit het onderwijs als de systemen samen optrekken in het ontwikkelen en uitvoerbaar maken van gepersonaliseerd leren. Alle informatie die de afgelopen tijd ontwikkeld is, is verzameld en geanalyseerd. Belangrijk onderdeel was het ontwikkelmodel gepersonaliseerd leren waar ingrediënten van gepersonaliseerd leren staan benoemd op vier niveaus. Niveau 1 niet gepersonaliseerd tot niveau 4 zeer gepersonaliseerd. Voorbeelden van ingrediënten zijn instroommomenten, communicatie, tempo en duur, rooster en dagindeling, en nog veel meer!

        Klik op de afbeelding om deze te vergroten

2.Ontwikkelen voorstel voor de outline 

Op basis van de inventarisatie en analyse heeft Hutspot een voorstel voor de opzet van de handreiking ontwikkeld. Inclusief ideeën voor werkvormen, praktijkvoorbeelden ter inspiratie en bepaling van de primaire doelgroep: teamleiders. Het ontwikkelmodel werd een belangrijke basis voor de handreiking. Het bevat concreet dat wat mboRijnland verstaat onder gepersonaliseerd leren. Voor de werkvormen hebben we rekening gehouden met fysieke bijeenkomsten en digitale bijeenkomsten. Er zijn diverse Mural canvassen ontwikkeld (voorbeeld hieronder) om met je team aan de slag te gaan, maar ook PowerPoints, invulformulieren en te printen materialen. Bij iedere werkvorm is steeds een leidraad meegegeven voor de gespreksleider.

                Klik op de afbeelding om deze te vergroten

3.Voorstel toetsen en werkvormen testen bij gebruikers

Het voorstel is getoetst bij 40 mensen uit het onderwijs in een online bijeenkomst. Ook zijn met hen een aantal werkvormen getest en zijn praktijkvoorbeelden opgehaald. Er was al veel enthousiasme! Op basis van de feedback is de outline aangescherpt en de handreiking ontwikkeld. Belangrijk bij het ontwikkelen van deze handreiking was het aansluiten bij de taal en metafoor ‘Expeditie’ die mboRijnland al gebruikt.

4.Ontwikkelen handreiking

De handreiking is ontwikkeld, tegengelezen door een aantal vrijwilligers en met hun feedback definitief gemaakt.

5.Vormgeven en presenteren

Een van de redenen waarom mboRijnland Hutspot heeft gevraagd is omdat wij een aantrekkelijke en ondersteunende vorm belangrijk vinden voor het overdragen van de inhoud. Hutspot is met de vormgever van mboRijnland opgetrokken en tot een aantrekkelijke vormgeving gekomen, inclusief ondersteunende illustratie. Tevens is een presentatie ontwikkeld om de handreiking te presenteren aan de organisatie.

 

Nieuwsgierig naar het resultaat? Bekijk hier de preview!

 

Een handreiking is, als onderdeel van een grotere uitrusting, een nuttige tool om de organisatie te ondersteunen bij een concrete ontwikkeling als deze. Nu zijn de teams aan zet! Samen met hun directeur kunnen ze aan de slag met de handreiking en stappen gaan zetten naar meer gepersonaliseerd onderwijs. Dat is de uitdaging voor de komende periode. Goede procesbegeleiding is bij dit traject van groot belang.

Meer weten of ook aan de slag met gepersonaliseerd leren? Bel Lucienne voor een (digitale) kop koffie! 

Lees hier ook hoe wij ROC van Twente ondersteund hebben bij hun ontwikkeling naar meer gepersonaliseerd onderwijs.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl