Vorige case

Volgende case

Bijstandsverlening uit vertrouwen: van problemen naar oplossingsrichtingen

Voor de zomer zijn wij in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gestart met bijeenkomsten waarin we betrokkenen over de Participatiewet (de bijstand) spreken. We zijn in gesprek over de ongewenste hardheden die naar voren komen als gevolg van de wetgeving en uitvoering daarvan, en gaan met betrokkenen op zoek naar verbeteringen. Een complexe en bijzonder interessante opdracht! Lees er meer over.

Context van onze opdracht
De Participatiewet is de wet die de bijstandsuitkering regelt wanneer mensen (tijdelijk) geen werk hebben en over onvoldoende middelen beschikken om van te leven. De laatste tijd komen er regelmatig voorbeelden in het nieuws waarin de hardheid van de Participatiewet blijkt. Breder in het systeem van uitkeringen en toeslagen is dit ook zichtbaar onder andere bij de toeslagenaffaire. Deze voorbeelden vragen van de overheid om de wetgeving en de uitvoering kritisch onder de loep te nemen. Het ministerie van SZW zoekt naar verbeteringen die meer uitgaan van vertrouwen en zich richten op de menselijke maat. Het ministerie schrijft voor het nieuwe kabinet een beleidsplan met oplossingsrichtingen voor de Participatiewet. Een deel van de input voor dat beleidsplan komt voort uit het traject wat wij met het ministerie vormgeven en uitvoeren.

In gesprek met (voormalig) bijstandsgerechtigden en uitvoerders van de wet
De opgave die bij het ministerie ligt is omvangrijk. Wij als Hutspot dragen daar een stuk aan bij door betrokkenen samen te brengen in zorgvuldig ontworpen bijeenkomsten (fysiek en digitaal) en daarin groepsgesprekken te begeleiden. We gaan op een open wijze de gesprekken met de betrokkenen aan. Zo kunnen deelnemers steeds zelf onderwerpen aandragen. We bouwen tijdens het traject steeds voort op de resultaten van de vorige bijeenkomst. We komen op deze manier stap voor stap van geïnventariseerde problemen naar oplossingsrichtingen.

Tot nu toe zijn er twee bijeenkomsten geweest. Een bijeenkomst met mensen die ervaring hebben met de bijstand doordat zij zelf in de bijstand zitten of hebben gezeten. En een bijeenkomst met stakeholders die te maken hebben met de uitvoering van de Participatiewet doordat zij bijvoorbeeld bij een gemeente werken. In het najaar volgen onder onze begeleiding nog twee bijeenkomsten met stakeholders.

Visualisaties om opbrengsten inzichtelijk te maken
Tijdens een aantal van de bijeenkomsten zijn de Visuele Verbinders ook betrokken. Zij leggen de opbrengsten van de gesprekken ter plekke vast. Daarbij wordt er een ‘eindplaat’ ontwikkeld waarin de resultaten van alle bijeenkomsten bij elkaar komen in samenhang.

Waar we naartoe werken
De verwachting is dat we eind november de opbrengsten van de bijeenkomsten overdragen aan het ministerie van SZW zodat zij deze kunnen gebruiken als input voor hun beleidsplan. Zoals eerder gezegd zijn onze bijeenkomsten een deel van een breder traject dat door SZW georganiseerd wordt. Er lopen diverse onderzoeken die ook voor voeding van het beleidsplan zorgen, er worden focusgroepen ingericht met (voormalig) bijstandsgerechtigden en ook wordt de bestuurlijke laag van de uitvoerende partijen betrokken.

Einde dit jaar kunnen wij meer van onze bevindingen delen!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl