Vorige case

Volgende case

Overzicht creëren in de droom naar gepersonaliseerd leren bij Summa College

Summa College heeft een droom. De school wil in 2025 flexibel en gepersonaliseerd onderwijs realiseren, waarbij het individueel talentontwikkeltraject het uitgangspunt is. Alle processen en curricula staan dan ten dienste van de persoonlijke leerroute van elke student. Een flinke ambitie waartoe al veel stappen gezet worden binnen diverse programmalijnen. Maar er is behoefte aan focus en samenhang. Hutspot hielp daarbij. Lees hier op welke manier. 

Gepersonaliseerd leren is een thema van nu en van de toekomst. Summa College heeft Hutspot gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van een programmaplan gepersonaliseerd leren. We hebben Summa College in de rol van adviseur geholpen om, mét de organisatie, tot een programma-aanpak te komen en de structuur opgezet voor het programmaplan. Daarbij hebben we een Doelen Inspanningen Netwerk (DIN) ontwikkeld voor het overzicht.

In gesprek met de organisatie
Allerlei teams binnen het Summa College hebben de Droom al omarmd. Er wordt al op ideeën gebroed, kleine en grote initiatieven spelen in de organisatie en ervaringen worden opgedaan. Om niet het wiel opnieuw uit te vinden wilden we heel graag op tafel krijgen wat er waar al speelt, zodat daarvan geleerd kan worden en op worden verder gebouwd.

Hutspot heeft geholpen om initiatieven te verzamelen, houvast te geven en overzicht te creëren. Samen met de opdrachtgever zijn we in dialoog gegaan met directeuren, teamleiders, ondersteunende diensten én docenten om antwoord te krijgen op vragen als: Wat verstaan we precies onder een flexibele, gepersonaliseerde studentreis? Welke onderwijskundige kaders en uitgangspunten zijn nodig om te kunnen flexibiliseren? Hoe zorgen wij voor een optimale facilitering van de studentreis? En meer. Ook hebben we gevraagd aan te geven of er al initiatieven, pilots en projecten lopen op dit onderwerp. Hutspot heeft deze dialogen vormgegeven en gefaciliteerd.

Overzicht en houvast creëren
Met alle informatie die is verzameld, hebben we samen met Summa College een Concept “Programmaplan Summa Flex” ontwikkeld. Met daarin de themalijnen van Summa Flex, de projecten en inspanningen per themalijn, communicatie en veranderaanpak en voorstel voor de governance. Op deze manier is er overzicht van de lopende initiatieven, de afhankelijkheden daartussen en wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit is de harde kant waardoor stappen daadwerkelijk gezet kunnen worden. Maar ook is er aandacht voor de meer zachte kant: welke veranderaanpak hanteren we om deze grote verandering met de organisatie te gaan doen?

DIN ontwikkelen
Het programmaplan is een stevig document geworden waarin veel helderheid wordt gecreëerd. Maar het bevat ook veel informatie. Interessant voor mensen die diep in de inhoud zitten, maar geen relevant leesvoer voor iedereen. Daarom hebben we samen met onze creatieve partners Blikstroom en de Visuele Verbinders een DIN ontwikkeld. Een DIN creëert overzicht én samenhang. Onderstaand zie je een sneakpreview van de DIN, de volledige DIN is van Summa:

De DIN zorgt voor structuur door de ambitie op te knippen in de beoogde doelen en de doelen te concretiseren in smart geformuleerde resultaten. Voor ieder resultaat is vervolgens een doorvertaling gemaakt naar de uit te voeren inspanningen (activiteiten, projecten) om dit resultaat te realiseren.Door te werken met kleuren kunnen verbindingen tussen inspanningen, resultaten en doelen  helder worden weergegeven. Personen die met specifieke inspanningen aan de slag gaan kunnen in één oogopslag zien waarmee die inspanning een link heeft en met wie ze dus moeten afstemmen en kunnen samenwerken. Zo hoef je niet door het hele plan te grasduinen maar zie je direct de voor jou relevante onderdelen.

En nu verder
Deze resultaten zijn voor de zomer opgeleverd. Summa College grijpt het nieuwe schooljaar aan om verdere stappen te gaan zetten, waarmee ze met de DIN onder de arm de organisatie in kunnen. We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen! 

Ook aan de slag met gepersonaliseerd leren en wil je de aanpak verstevigen, verdiepen of versnellen? Bel ons!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl