Vorige case

Volgende case

Bijstandsverlening uit vertrouwen: Komen tot concrete oplossingen

Eerder hebben we de context en eerste stappen gedeeld van onze opdracht voor het ministerie van SZW over de Participatiewet (de bijstand). Inmiddels hebben we met meer stakeholders gesproken en met hen oplossingen verzameld en geconcretiseerd. Tot slot hebben we een samenhangend eindproduct opgeleverd. Je leest hier wat dat is en hoe we dat hebben gedaan.

In dit vervolg (op deze case) lees je hoe we samen met de stakeholders (o.a. gemeenten, Sociale Verzekeringsbank, burgers die ervaring hebben met de bijstand en veel meer) stappen hebben gezet naar oplossingsrichtingen: Hoe komen we tot bijstandsverlening vanuit vertrouwen en de menselijk maat, om zo situaties van onredelijke hardheid in de toekomst te voorkomen? Dat gebeurde in stakeholdersbijeenkomst twee en drie, in navolging van de eerste bijeenkomst

Stakeholdersbijeenkomst twee: Van hardheid naar oplossing
In de tweede stakeholdersbijeenkomst hebben we in een dynamisch programma de 7 oorspronkelijke uitgangspunten van de Participatiewet onder de loep genomen. De vraag aan stakeholders was: Passen deze uitgangspunten nog vanuit de bril menselijke maat en vertrouwen? Vaak bleek aanscherping nodig. Vervolgens is met elkaar nagedacht over oplossingen voor hardheden die in de eerdere bijeenkomsten zijn opgehaald. Zowel laaghangend fruit als grote dromen. En belangrijk bij een complex thema als dit: we hebben ruimte gemaakt voor het erkennen van dilemma’s. Ook die zijn verzameld. Bij deze bijeenkomst waren tekenaars van Visuele Verbinders aanwezig om de input visueel vast te leggen.

voorbeeld tekening van een tafelgesprek – klik voor vergroting 

Stakeholdersbijeenkomst drie: Concretiseren oplossingsrichtingen
Voorgaande bijeenkomst heeft veel inhoud opgeleverd. In de derde bijeenkomst is een concretiseringsslag gemaakt. Per thema zijn er verdiepingsvragen gesteld en is gekeken naar hoe: waar moeten we beginnen en wanneer moet het klaar zijn? En wie: wie is eindverantwoordelijk voor deze oplossingsrichting en wie moet betrokken worden? Daarnaast zijn bij dilemma’s zwaarwegende factoren verzameld. Dit gebeurde in een digitale sessie waarbij we in Mural (digitaal whiteboard waarin je samen kan werken) op interactieve wijze input verzamelden.

Iedere bijeenkomst heeft een uitgebreid verslag opgeleverd waarin alle inhoud van de groepjes is verzameld en teruggekoppeld. Op deze manier was voor deelnemers ook te lezen wat er in de andere groepjes is gedeeld, wel zo interessant!

Het sluitstuk: Eindplaat met toelichting
Met alle stappen die zijn gezet en boeiende gesprekken in het achterhoofd hebben we het traject samengevat in een visualisatie met toelichtende tekst. Hierin wordt de samenhang van de stappen geduid en is op hoofdlijn de inhoud van de opgehaalde hardheden en oplossingen zichtbaar. Deze plaat met toelichting is een waardevol product waarin je in korte tijd de essentie van de enorme hoeveelheid opgehaalde informatie meekrijgt. Het is tevens het sluitstuk van onze opdracht. 

Eindplaat – klik voor vergroting

Input voor beleidsplan
Alle inhoud die is opgehaald in het traject, zorgvuldig vastgelegd in verslagen, is inbreng voor een beleidsplan van het ministerie. Dat plan wordt nu geschreven en straks aangeboden aan de bewindspersoon van het nieuwe kabinet die keuzes zal moeten maken. Een complexe opdracht waar wij een aan de basis een boeiende bijdrage hebben kunnen leveren!

Wil je in co-creatie komen tot input voor een beleidsplan? Bel Lucienne om de mogelijkheden te bespreken. We helpen je graag een inspirerend en resultaatgericht traject in te richten!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl