Vorige case

Volgende case

LLO-Katalysator: van papier naar werkende aanpak

De drie onderwijskoepels (mbo/hbo/wo) hebben samen met het Ministerie van OCW het afgelopen jaar bij het Nationaal Groeifonds de aanvraag gedaan voor de Nationale LLO- Katalysator. De bureaus Hutspot en Technopolis vervullen de rol van kwartiermaker en zorgen daarin met betrokkenen voor de operationalisering van de Katalysator. Lees hier wat dat betekent en wat je de komende tijd kunt verwachten. 

Wat is de LLO Katalysator?
LLO-Katalysator is een meerjarig programma waarmee onderwijs- en kennisinstellingen vanuit middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten een stevige impuls geven aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), zowel landelijk als in de regio’s. Het doel van de LLO-Katalysator is om organisaties en professionals continu te laten aansluiten op een snel veranderende samenleving en arbeidsmarkt. In 2023 gaat de LLO-Katalysator starten met een eerste pilot in de energie- en grondstoffentransitie (bron: https://llokatalysator.nl/).

Initiatieven vanuit onderwijs en werkveld die gebruik kunnen maken van de middelen vanuit de LLO Katalysator zijn gericht op 4 bouwstenen:

  1. In kaart brengen van de skills van de toekomst (“LLO-Radar”)
  2. Stimuleren van LLO-oplossingen voor transities
  3. Professionaliseren van onderwijsaanbieders voor LLO
  4. Stimuleren van de leercultuur.

Naar verwachting kunnen vanaf de tweede helft van 2023 initiatiefnemers hun aanvragen gaan indienen. 

Voorbereiding operationalisering
Onderdeel van de voorbereiding op de eerste tranche was het nader uitwerken van de vraagstukken uit de aanvraag en de feedback van de Commissie van het Nationaal Groeifonds. In samenwerking met de onderwijskoepels hebben Hutspot en Technopolis eind 2022 de governancestructuur, het financieringsmodel, de organisatiestructuur, activiteiten en eerste aanzet criteria uitgewerkt. Dit is gebeurd met betrokkenheid van een brede groep stakeholders. Het jaar 2023 is gestart met het opzetten en inrichten van het programma. 

Van papier naar werkend Schakelpunt
De komende maanden staan in teken van het operationaliseren van de LLO-Katalysator; oprichten en inrichten van een Landelijk Schakelpunt (de organisatie die de aanvragen van de eerste tranche half 2023 aanjaagt en coördineert), installeren van de Raad van Bestuur, het bemensen van het Schakelpunt en het concretiseren van de werkwijze. En essentieel; het vervolmaken van de regelingen zodat duidelijk wordt wanneer initiatieven in aanmerking kunnen komen voor middelen vanuit de LLO-Katalysator. 

Belangrijke voorbereidingen waar wij de komende maanden onze tanden in zetten! 

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl