Vorige case

Volgende case

Hutspot begeleidt CBS bij formuleren online strategie

De afgelopen maanden heeft Hutspot het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begeleid bij het formuleren van een vernieuwde online strategie waar zowel de website en het gebruik van social media als de visie op open data onderdeel van zijn.

Doelgroepgerichte aanpak

Het CBS heeft als taak om betrouwbare en samenhangende statistische informatie te publiceren die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Met name de manier waarop we informatie tot ons nemen, is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Om in te kunnen blijven spelen op de informatiebehoefte van de samenleving zal deze behoefte eerst duidelijk moeten zijn. Hutspot stelde een doelgroepgerichte aanpak voor om de informatiebehoefte van de doelgroepen van het CBS te achterhalen. Met een doelgroepgerichte benadering maken we inzichtelijk welke wensen de gebruikers van cbs.nl hebben en de manier waarop zij informatie zoeken, gebruiken en verwerken.

Persona’s en user stories

Hutspot organiseerde samen met het CBS een interne workshop waarbij per doelgroep een aantal persona’s werden opgesteld. De basis voor de workshop is gelegd door bestaand materiaal dat in een eerdere fase van het project door het CBS is verzameld. Een persona is een representatieve verpersoonlijking van een doelgroep, in dit geval van de online omgeving van het CBS. In een persona wordt een fictief persoon beschreven in termen van demografie, biografie, behoeften en persoonlijke voorkeuren. Doelgroepen krijgen zo een gezicht waardoor het makkelijker wordt om te beschrijven op welke manier een gebruiker de website het liefste raadpleegt.

De interne workshop gaf aanleiding tot een verdere verdieping van de persona’s. Samen met het CBS hebben we een doelgroeponderzoek uitgevoerd waarbij per doelgroep een aantal mensen werd uitgenodigd voor een interview. Tijdens de interviews hebben we de deelnemers gevraagd naar hun online gedrag, de manier waarop zij CBS data gebruiken en hoe zij het liefste hun informatie online verzamelen. Het doelgroeponderzoek leverde een goed beeld op van de wensen van de gebruikers en resulteerde in een representatieve set persona’s. Bovendien kon de input uit de interviews worden verwerkt tot een set aan wensen en eisen ten aanzien van de website en het gebruik van social media, in de vorm van zogenaamde user stories.

Online ambitie

Parallel aan het opstellen van persona’s en user stories hebben we een online ambitie geformuleerd. Tijdens interne workshops is het concept neergezet, dat Hutspot vervolgens verder heeft uitgewerkt. In de online ambitie is geformuleerd hoe het CBS aankijkt tegen het vervullen van haar taak via online kanalen; nu en in de toekomst. Vraaggestuurd werken, informatie op maat aanbieden en inspelen op de kansen van social media zijn hier voorbeelden van. Ook de manier waarop het CBS aankijkt tegen een beweging richting open data, maakt hier onderdeel van uit. We onderzochten wat een mogelijke keuze voor open data betekent, zowel in termen van organisatie als techniek.

Resultaat

Als resultaat van dit project heeft Hutspot een online strategie en een set van persona’s met eisen en wensen van gebruikers opgeleverd. Met deze documenten als basis maakt het CBS de komende tijd de vertaalslag naar een programma van eisen op basis waarvan een nieuwe of vernieuwde online omgeving kan worden gemaakt. Daarnaast zal de komende tijd een doorvertaling gemaakt worden naar de implicaties van de online strategie voor de organisatie.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl