Vorige case

Volgende case

Bereikbaarheid in de regio Rotterdam/Den Haag: een hersenkraker!

De uitdaging om de regio Rotterdam/Den Haag bereikbaar te houden wordt alleen maar groter. Meer files, veel nieuwbouw, groot onderhoud aan wegen en kunstwerken (bruggen, viaducten en tunnels) en er is een toenemende vraag naar meer duurzame oplossingen. Hutspot inventariseerde de opgaven in de regio Rotterdam/Den Haag en adviseerde over samenwerking van partijen om de opgaven aan te gaan, mét bijbehorende kritische succesfactoren.

Van wie is wat?

De problemen zijn voor iedereen gemakkelijk op te noemen. De oplossingen nog talrijker. Maar wat de mobiliteitsopgaven precies omvatten en van wie de opgaven zijn is een moeilijkere vraag om te beantwoorden.

Handen ineen voor inventarisatie opgaven en stakeholders

Verschillende publieke en private partijen vinden elkaar al jaren rond het vraagstuk over bereikbaarheid in en om Rotterdam. Het gaat om: gemeente Rotterdam, Ministerie van I en W, het Havenbedrijf Rotterdam, MRDH en ECT. Zij komen samen bij de stuurgroep van De Verkeersonderneming. Uit toekomstverkenningen blijkt dat de uitdagingen alleen maar groter worden en dat het vinden van oplossingen steeds urgenter wordt. De combinatie met het grootschalig onderhoud in en om Rotterdam maakt dat betrokken partijen behoefte hadden om onder de loep te nemen wat ze aan moeten pakken en met wie. De vragen die beantwoord moesten worden:

  • wat verstaan partijen (in en rond de stuurgroep) onder de mobiliteitsopgaven?
  • hoe groot moet de regio zijn waarbinnen we de mobiliteitsopgaven aangaan?
  • welke partijen moeten daarvoor samenwerken en voelen zich daartoe aangesproken?
  • welke eerste stappen moeten die partijen zetten om de samenwerking aan te gaan?

In gesprek met stakeholders in de regio en daarbuiten

We interviewden bestuurders van publieke en private partijen uit de stuurgroep, en daarbuiten in de regio Rotterdam/Den Haag en Drechtsteden. Tijdens de gesprekken inventariseerde we de opgaven en zochten we naar de bereidheid tot samenwerking bij partijen. Op basis hiervan schreef Hutspot een analyse. Hierin komt ook de spanning tussen de belangen van partijen ten opzichte van de eigen omgeving, en het belang van de regio aan bod. Het is mooi om te zien dat we in de gesprekken ook een paar mooie praktijkvoorbeelden tegen kwamen, ook die hebben we meegenomen in de analyse. Aan de analyse is ook het advies over mogelijke samenwerking en de kritische succesfactoren daarbij toegevoegd. Het rapport is vervolgens in het bestuurlijk overleg van De Verkeersonderneming voorgelegd.

En nu? Werk aan de winkel!

De partijen die reeds betrokken zijn bij De Verkeersonderneming hebben het rapport geaccordeerd. Zij verkennen of ze onder de vlag van De Verkeersonderneming de opgaven in de regio Rotterdam in samenhang kunnen concretiseren. Voor het verder duiden van de opgaven adviseerde we het gebruik van het Cynefin-raamwerk. Dit raamwerk helpt om de opgaven te duiden en te bepalen wat voor aanpak daarbij past. Belangrijk is dat de agenda geprioriteerd wordt, dat partijen het eigen belang opzij durven zetten om de ‘grote’ opgaven succesvol in te kunnen vullen en dat men niet verzandt in het ad hoc oplossen van deelproblemen. Daarbij zal vanuit de samenwerking ook een sterke(re) link bestendigd moeten worden met de aanverwante regio’s: Den Haag en Drechtsteden en de grotere regio’s via de Provincie Zuid Holland en Ministerie van I en W.  Een spannende opdracht voor alle betrokken partijen!

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl