Vorige case

Volgende case

Samen werken aan Haags jeugdbeleid

De gemeente Den Haag wil met een beleidsplan voor de komende jaren de ambities voor het jeugdbeleid neerzetten. Opgesteld door en voor jeugd, ouders en professionals van betrokken instellingen. Het draait immers om hen: de jeugd en alle mensen die een bijdrage leveren aan de toekomst van de jeugd. De gemeente Den Haag heeft Hutspot gevraagd om te organiseren dat het beleidsplan er komt: van participatie tot het daadwerkelijk schrijven van het plan.

In onze aanpak zoeken we altijd naar de juiste balans tussen mens (input van betrokkenen), organisatie (visie gemeente, andere beleidsprocessen, kaders) en techniek (juiste werkvormen en tools). Dat hebben we gedaan in een aantal stappen:

  1. in kaart brengen van de thema’s die de komende jaren spelen
  2. in beeld brengen en ordenen van alle stakeholders en de mate waarin zij betrokken worden
  3. organiseren van de participatie
  4. verzamelen van gegevens uit diverse beleidskaders, rapportages en onderzoeken
  5. opgehaalde input verwerken tot een overzichtelijk en aantrekkelijk beleidsplan

In dit artikel lichten we een aantal activiteiten uit die onderdeel zijn van stap 3 en 4.

Participatiekalender opzetten

Een beleidsplan maken we samen met de betrokkenen. Maar wie zijn al die betrokkenen en hoe groot is hun invloed? We zijn gestart met het beantwoorden van deze vragen. Om dat te kunnen doen, heeft Hutspot een structuur opgezet die samen met de afdeling Jeugd is ingevuld. De structuur is een mooie combi van verschillende denkmodellen en ziet er als volgt uit:

De onderdelen “doel” en “betrokkenen” zijn geïnspireerd op de veranderkleuren van De Caluwé en Vermaak. Per kleur hebben we samen de stakeholders ingevuld. Daarna is per stakeholder bepaald op welke trede van de participatieladder deze staat bij de totstandkoming van dit beleidsplan. Met dat overzicht heeft Hutspot een doorvertaling gemaakt naar werkvorm per (cluster van) stakeholder(s) en een strakke planning in de tijd.

Tussenresultaat: Hart van het Haagse jeugdbeleid

Er is gestart met het betrekken van de medewerkers van de afdeling Jeugd en collega’s van aanpalende beleidsterreinen binnen de gemeente. In coproductie zijn belangrijke thema’s zijn in kaart gebracht en ingevuld en verbindingen gelegd tussen jeugdbeleid en ander beleid. Dat heeft geleid tot wat we het Hart van het Haagse Jeugdbeleid noemen. Dat hebben we vormgegeven in een praatplaat waarmee de projectgroep en de afdeling Jeugd de boer op konden om betrokkenen te informeren over de essentie van het beleid voor de komende jaren..

Met het Hart van het beleid als basis, is de externe participatie opgestart.

Externe participatie: slimme en prikkelende werkvormen

Wij geloven dat we het maximale uit mensen kunnen halen door ze op een passende en prikkelende manier de juiste vragen te stellen. We maken zowel bij het ophalen als bij het verwerken van de input gebruik van beeldende middelen om het verhaal kracht bij te zetten. We lichten de volgende drie activiteiten uit:

Instagram en Facebook campagne voor de Haagse jeugd

We hebben Haagse jongeren gevraagd om te vertellen wat zij belangrijk vinden in Den Haag over 5 jaar, hoe zij hun eigen toekomst zien en wat ze daarvoor nodig hebben, of ze willen bijdragen aan de stad en op welke manier ze met hulpverlening in contact willen komen.

Samen met Blauw Gras hebben we twee concept campagnes uitgewerkt. Een groepje Haagse jongeren heeft bepaald welke campagne daadwerkelijk is ingezet. Het resultaat is een serie aan filmpjes en gerichte advertising op Instagram en Facebook met als doel de jongeren een korte enquête in te laten vullen:

Het resultaat is ruim 300 ingevulde enquêtes met nuttige input voor het beleidsplan. Een stuk meer dan de 200 die we verwacht hadden!

Online dialoog met professionals

Om een brede groep jeugdhulpaanbieders, zorgcoördinatoren en intern begeleiders van scholen en huisartsen te kunnen raadplegen, hebben we samen met Synthetron een online dialoog georganiseerd. De deelnemers uit de genoemde doelgroep hebben tijdens een één uur durende dialoog onder begeleiding van medewerkers van de gemeente en Synthetron gesproken over heel specifieke onderwerpen die de jeugdhulp raken. De dialoog heeft zeer gerichte en waardevolle input opgeleverd voor het beleidsplan.

Open space bijeenkomsten in een gemêleerd gezelschap

Tijdens twee bijeenkomsten hebben we verschillende spelers bij elkaar aan tafel gebracht: jongeren en ouders met ervaringen in de jeugdhulp en professionals van diverse hulp- en welzijnsorganisaties. De werkvorm is “open space” opgezet. Want wie bepalen nu beter de agenda voor het beleid dan de deskundigen zelf?

De bijeenkomsten zijn gestart met het gezamenlijk invullen van de agenda aan de hand waarvan de deelnemers het gesprek met elkaar aangingen. De gesprekken zijn door alle groepen samengevat en die informatie is overgedragen aan medewerkers van de gemeente. De enthousiaste deelnemers waren niet te stoppen en groepjes bleven na afloop zitten om de discussies voort te zetten!

Het resultaat

Alle input die we hebben opgehaald, hebben we met de werkgroep van de afdeling Jeugd samengebracht in een beleidsplan. Het plan is beeldend opgezet door onder andere gebruik te maken van grote uitklapbare platen waarop informatie toegankelijk wordt gepresenteerd. Na het doorlopen van de bestuurlijke route is het beleidsplan begin 2018 aangenomen door de gemeenteraad van Den Haag. Het resultaat is hier te vinden.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl