Vorige case

Volgende case

Calibris: “Van werk naar werk”

In de afgelopen anderhalf jaar heeft Hutspot Calibris intensief begeleid bij haar transitie waarbij de subsidie die zij ontvangt in enkele jaren sterk wordt teruggebracht. Er blijven onvoldoende banen beschikbaar voor alle Calibrianen. Daarom heeft Hutspot samen met Calibris een mobiliteitsplan opgesteld om alle medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

De stip op de horizon is in de afgelopen tijd, mede door besluitvorming in de politiek, steeds scherper geworden: de wettelijke taken die Calibris uitvoert, worden overgenomen door SBB en daarmee is er plaats voor een groot deel van de Calibris medewerkers in de nieuwe uitvoeringsorganisatie van SBB. Daarnaast verkent een groep Calibris medewerkers het opstarten van een kleine, private onderneming. Ondanks deze toekomstperspectieven, blijven er onvoldoende banen beschikbaar voor alle Calibrianen. Daarom heeft Hutspot samen met Calibris een mobiliteitsplan opgesteld om alle medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Bekijk onderstaande video voor een impressie van de verandering waarmee Calibris te maken heeft gekregen en het mobiliteitsplan dat Hutspot samen met Calibris opstelde.

Keuzepaden

Begin 2014 zijn we gestart met het opstellen van het mobiliteitsplan. Een plan dat niet gericht is op werkloosheid (en het verzachten daarvan) maar juist op de begeleiding van werk naar werk. Daarom zijn er meerdere keuzepaden opgesteld waar medewerkers uit kunnen kiezen; naast de overgang naar SBB of solliciteren bij de private organisatie. Bijvoorbeeld een pad met intensieve begeleiding bij het vinden van een baan in het netwerk van Calibris. Of een pad waarbij medewerkers juist hun eigen weg gaan zonder hulp van Calibris en daarvoor een steuntje in de rug krijgen. Het unieke van deze opzet is dat iedereen de vrijheid krijgt om een individuele keuze te maken die past bij zijn of haar eigen situatie, wens of ambitie. De mens staat centraal.

Eerlijk, transparant en evenredig

Het mobiliteitsplan is gestoeld op drie belangrijke basisprincipes: eerlijk, transparant en evenredig. Iedere keuze die gemaakt is bij de tot standkoming van het mobiliteitsplan, is getoetst aan deze drie principes. Met eerlijkheid wordt bedoeld dat er door Calibris geen onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers. Het plan is voor iedereen gelijk, waarbij de door medewerkers opgebouwde rechten (zoals WW en de bovenwettelijke regeling) de basis vormen voor het aanbod. Alle hulp die in het plan wordt geboden, is gewaardeerd, vergeleken en evenredig verdeeld over de keuzepaden. Bovendien is het plan transparant omdat iedereen inzicht heeft in de hulp en middelen. Geen achterdeuren of individuele afspraken.

Van plan naar uitvoering

De aanpak van Hutspot wordt gekenmerkt door de drive om niet alleen plannen te maken, maar ook zorg te dragen voor een gedegen uitvoering. We hebben door intensieve samenwerking met o.a. de P&O afdeling van Calibris gezorgd voor een inbedding van het plan in de organisatie. Het plan wordt nu door Calibrianen zelf tot uitvoering gebracht.

Het mobiliteitsplan is daarnaast door ons vertaald naar een communiceerbaar verhaal dat voor iedereen begrijpelijk is. We hebben instrumenten ontwikkeld samen met onze partners (Blikstroom, Xuntos, Linda van Drie) zoals een uitgebreide informatiegids, centrale en regionale bijeenkomsten met toegankelijke presentaties, een online platform met interactiemogelijkheden en een vergelijkingstool. Met de vergelijkingstool kunnen medewerkers zelf op basis van hun eigen gegevens het kwalitatieve aanbod (bijv. opleidingsbudget en arbeidsbemiddeling) en het financiële aanbod (opgebouwde rechten en vergoedingen) op de keuzepaden vergelijken.

We zijn er hartstikke trots op dat we de ingewikkelde informatie terug hebben kunnen brengen naar een door Calibris zelf uitvoerbaar plan en instrumenten die zo pakbaar en concreet zijn dat medewerkers zelf kunnen “spelen” met de belangrijke keuze die hen voorligt.  

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl