Vorige case

Volgende case

Avonturen in het mbo – de achtergrond

We hebben al eens verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo-onderwijs door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig. In dit eerste artikel lees je over de achtergrond van de verandering in het mbo. In een tweede artikel gaan we in op de bijzondere avonturen die wij de afgelopen tijd in het mbo hebben beleefd!

Structuur van het mbo verandert

Het mbo kent een zogenaamde kwalificatiestructuur met kwalificatiedossiers. In een kwalificatiedossier is beschreven wat een mbo student aan het einde van zijn/haar opleiding moet kennen en kunnen. De manier waarop zo’n dossier is opgebouwd en beschreven en de regelgeving daaromheen, noemen we de kwalificatiestructuur.

De structuur is de afgelopen periode bij wet aangepast. Ook zijn alle kwalificatiedossiers opnieuw bekeken, geactualiseerd en soms samengevoegd. Zo is een transparanter geheel ontstaan. Daarnaast is er zoiets als een keuzedeel geïntroduceerd. Studenten volgen niet alleen het onderwijs dat beschreven is in een kwalificatiedossier, maar zij kunnen zelf één of meerdere keuzedelen kiezen. Dat kan verbredend of verdiepend zijn op het beroep of juist gericht op een vervolgopleiding. Denk aan een kapper die een keuzedeel nagelstyling doet, een slager die een keuzedeel traiteur volgt of een timmerman in de grensregio die Duits leert.

Eric als regisseur van de verandering

Het invoeren van een nieuwe kwalificatiestructuur en keuzedelen, is een enorme operatie. De wet- en regelgeving is daarvoor aangepast, scholen hebben hun onderwijs, examens en ICT opnieuw moeten inrichten en de inhoud van de kwalificatiedossiers en keuzedelen is ontwikkeld en getoetst. Om dit in goede banen te leiden, heeft de minister van OCW Eric als regisseur aangesteld. We hebben dat binnen Hutspot samen opgepakt; natuurlijk met een aantal partners.

We hebben aan de start gezorgd voor een solide programmaplan waarin de samenhang beschreven is en alle betrokken partijen met hun rollen en verantwoordelijkheden en we hebben onderlinge afhankelijkheden, risico’s en beheersmaatregelen geformuleerd. Zo konden we goed sturen op de voortgang en samenhang. Iedere zes weken haalden we alle betrokken partijen bij elkaar aan één tafel om de voortgang van een ieder te bespreken. De kern van onze aanpak is steeds geweest: koppen bij elkaar, inhoud vóór belangen en samen eruit komen.

Binnen deze aanpak hebben we een aantal bijzondere projecten gedaan om de invoering van de nieuwe structuur in goede banen te leiden. Dat lees je in het volgende artikel over onze Avonturen in het mbo.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl