Vorige case

Volgende case

Avonturen in het mbo

In dit tweede artikel lees je over een aantal avonturen die we de afgelopen tijd in het mbo-onderwijs hebben beleefd. We hadden al eens eerder verteld over de regierol die we vervullen voor het ministerie van OCW om een grote verandering in het mbo door te voeren. Ondertussen is op de scholen de implementatie van deze verandering gestart en kijken we terug op een succesvolle voorbereiding. De komende periode blijven we ook actief en betrokken, om te monitoren en bij te sturen waar nodig!

In het mbo is een nieuwe structuur voor het onderwijs ingevoerd en zijn zogenaamde keuzedelen geïntroduceerd. De impact daarvan op de scholen is groot maar ook op de betrokken partijen die processen, systemen, inhoud en wetgeving hebben moeten aanpassen. In het vorige artikel heb je kort kunnen lezen wat er veranderd is in het mbo. Als Hutspot hebben we in opdracht van het ministerie van OCW regie gevoerd over deze verandering. In dit artikel lichten we een aantal bijzondere projecten uit die we in dat kader hebben gedaan: werkateliers, onze visie op communicatie en een monitor om de uitwerking te volgen.

Aan de slag in werkateliers

Om de opleidingen inhoudelijk en organisatorisch voor te kunnen bereiden op de nieuwe structuur, moesten de scholen goed op de hoogte zijn van de regelgeving en de (on)mogelijkheden. Wij hebben een werkatelier samengesteld waarbij we scholen langsgingen om in 1 of 2 dagen een kerngroep van medewerkers compleet op de hoogte te brengen van de veranderingen. Het programma hebben we heel Hutspot aangepakt: een mix van verschillende werkvormen afgestemd op de doelgroep, heldere en visuele ondersteuning, grote zakken snoep en concreet resultaat voor de deelnemers.

Voorbeelden van werkvormen die we hebben ingezet:

In groepen nadenken over de visie: wat willen we als school met de verandering bereiken? daar hoorde per groep een groot bord met schuifjes bij om op diverse onderwerpen aan te geven of de nadruk er juist wel of niet op moet liggen.

Met de tool Socrative hebben we de deelnemers met quizzen onderworpen aan rake vragen over de inhoud. Soms om te achterhalen hoeveel kennis er al was en soms als leuke test hoe goed men heeft opgelet.

Op expertise ingedeelde groepen gingen aan de slag om te bepalen wat er moet gebeuren om de verandering te kunnen implementeren. Bijgestaan door een levensgroot procesmodel, opplakbare white-board kaartjes en hulpvragen.

Aan het einde bespraken we de vangst van de dag en werd een concrete actielijst opgesteld waar de school intern mee verder kon. Iedere school kreeg vervolgens een eigen online prikbord (gemaakt in Padlet) met daarin alle presentaties, filmpjes, quizzen, foto’s van de ingevulde borden én de actielijst om te verspreiden binnen de school.

Communicatie is key

Een verandering in de structuur van het mbo raakt de kern van het onderwijs en de examinering. Het publiceren van de nieuwe wet in de Staatscourant, is dan ook onvoldoende om iedereen te informeren en voor te bereiden. Vanuit onze regierol hebben we flink op de communicatie ingezet. Er is een mix van middelen gemaakt om de mensen op scholen te bereiken.

De basis van de communicatie is de herkenbare stijl waarin de boodschap gegoten is. Zoals we wel vaker doen, hebben we gebruik gemaakt van tekeningen. De telkens terugkerende en herkenbare elementen zijn het gezicht geworden van onze communicatie. Deze stijl is doorgevoerd in alle middelen en wordt enthousiast door scholen overgenomen in hun eigen communicatie.

Er is een website opgezet die de afgelopen jaren telkens meegegroeid is met de fase van het project: www.herzieningmbo.nl. Eerst met aandacht voor context, feiten en vooruitzichten, voor een groot deel gevat in animaties. Later met aandacht voor inhoudelijke onderwerpen en FAQ’s. En ondertussen ligt de focus op best practices, de opbrengsten voor onderwijs, studenten en bedrijfsleven en gericht op zoek naar informatie.

Bij Hutspot geloven we niet dat vorm alles is, de inhoud moet allereerst op orde zijn. Daarom hebben we met inhoudsdeskundigen van scholen en andere betrokken organisaties onderwerpen bij de kop gepakt en gevat in leg uit artikelen. Een aantal van deze artikelen is belangrijk naslagwerk geworden voor een ieder die met de nieuwe structuur aan het werk is.

Daarnaast informeren we de 2.200 lezers van de nieuwsbrief iedere maand over de voortgang, belangrijke mijlpalen, nieuwe inhoud en video’s met wat collega’s te vertellen hebben.

Meten is weten

Nu de implementatie van start is, blijven we scholen bijstaan met raad en daad. Maar iedereen die zo hard aan deze verandering gewerkt heeft, wil ook weten hoe het in de praktijk uitpakt. Daarom hebben we een monitor opgezet. 95% van de mbo-scholen doet vrijwillig mee aan de monitor en levert hier de komende twee jaar informatie voor aan.

De monitor hebben we op verschillende niveaus opgezet. Natuurlijk qua vorm en inhoud: van de data die nodig is voor de analyses tot de vormgeving van de rapportage. We hebben scholen en hun softwareleveranciers betrokken bij de aanpak voor het aanleveren van informatie. Maar ook op bestuurlijk niveau zijn we actief geweest om er voor te zorgen dat het belang van de monitor duidelijk is en scholen er aan meedoen.

In de komende twee jaar voeren we de monitor 5 keer uit en gaan we zien hoe de invoering van de nieuwe structuur en de keuzedelen daadwerkelijk uitpakken. Voor ons reuze spannend na zo’n intensief en leuk traject in het mbo!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl