Vorige case

Volgende case

Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo

Voor de waarde van het diploma van de mbo-student is het belangrijk dat de examinering van onbesproken kwaliteit is. Uit inspectierapporten blijkt dat, ondanks allerlei mooie initiatieven in de afgelopen jaren, de examinering in het mbo nog onvoldoende op orde is. Daarom is er extra aandacht voor dit onderwerp. Hutspot is vanwege haar kennis en ervaring in het mbo door het ministerie van OCW betrokken bij dit vraagstuk en vervult in de komende periode een belangrijke rol op weg naar betere examenproducten in het mbo. In dit artikel vertellen we meer over deze omvangrijke en spannende opdracht.

Van advies naar kwartiermakerschap

De minister van OCW heeft aan de mbo-sector maatregelen aangekondigd om te zorgen dat de kwaliteit van de examenproducten verbetert. Hutspot heeft met een advies inhoud gegeven aan deze maatregelen en dit is door de minister overgenomen. Maar met alleen een advies zijn er nog geen betere examenproducten. Daarom heeft de minister per augustus 2016 Eric Jongepier aangesteld om als kwartiermaker het advies met draagvlak vanuit het onderwijsveld door te voeren. Een mooie kans om het advies in de praktijk waar te maken. Een supergave en ook omvangrijke klus waar we met een team van Hutspotters de komende 1,5 jaar mee bezig zijn!

In drie routes kunnen scholen komen tot betere ‘valide’ examens

We nemen je kort mee in de inhoud van ons advies. De minister had aangekondigd dat scholen hun examens moeten gaan inkopen bij examenleveranciers die gecertificeerd zijn of, als scholen zelf de examens ontwikkelen, zij die door een externe partij laten valideren. Een waarborg vooraf dus, zodat de examens die ingezet worden voor examinering van een zekere kwaliteit zijn.

Met de bovenstaande maatregelen hebben scholen twee manieren om aan examens te komen. Nadat de minister deze maatregelen aangekondigd had, zijn de mbo-scholen zelf ook aan de slag gegaan. Ze hebben samen afspraken gemaakt over hoe ze de kwaliteit omhoog willen krijgen. Een positieve beweging uit het veld!

Met de positieve beweging vanuit het veld in ons achterhoofd, wilden we met het advies de mbo-scholen tegemoet komen. Daarom hebben we naast de twee manieren van de minister ook nog een derde manier gepresenteerd. Zo kunnen scholen op drie manieren tot wat we noemen ‘valide’ examenproducten komen. De drie manieren typeren we als ‘routes’. In twee routes is er sprake van betrokkenheid van een externe partij en een route is er geen externe betrokkenheid. In de route waar scholen zonder betrokkenheid van een externe partij examens maken, volgen zij afspraken die tussen mbo-scholen gemaakt zijn over de ontwikkeling van examens.

De school kan per opleiding (kwalificatie) een keuze maken via welke route ze aan hun examenproducten willen komen. Op onderstaande afbeelding zie je de routes in de routekaart gevat.

Voordat deze drie routes begaanbaar zijn, moet er heel wat gebeuren. Hiervoor is een overgangsperiode ingericht van maximaal twee jaar. Meer weten over de aanpak? Lees hier verder.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl