Vorige case

Volgende case

Een passende opleiding voor iedere arts

De Federatie Medisch Specialisten is een project gestart om de opleidingen van artsen in opleiding tot specialist (aios) te individualiseren. De individualisering is een grote verandering voor allerlei betrokkenen, zoals ziekenhuizen en artsen. Met verstand van digitale ondersteuning, oog voor een aansprekende boodschap en als kritische meedenker op inhoud én proces heeft Hutspot deze verandering in de breedte ondersteund.

Van verkorten naar individualiseren

Er komt in de toekomst minder geld beschikbaar voor de opleidingen van aios. De consequentie: de opleidingen van deze artsen zouden aanzienlijk ingekort worden. Maar wat betekent dat voor de kwaliteit van onze artsen? Verschillende partijen maakten zich zorgen hierover. De Federatie Medisch Specialisten (de Federatie) is een van de partijen die het gesprek is aangegaan met het ministerie om tot een akkoord te komen. Er is een alternatief gevonden dat de kwaliteit van de opleiding en daarmee de kwaliteit van zorg zo min mogelijk aantast. In plaats van een plotselinge verkorte opleiding voor alle aios is ervoor gekozen om minder artsen op te leiden tot specialist en de opleiding te individualiseren. De kern van de verandering: Opleiden duurt zo lang als nodig en zo kort als verantwoord. Een passende opleiding voor iedere arts dus.

Realiseren van individualisering

Om deze verandering waar te maken heeft de Federatie een project opgezet met als doel om in anderhalf jaar betrokkenen voor te bereiden op de individualisering van de opleiding. En daarbij om dit haalbaar en betaalbaar te organiseren. Om hier invulling aan te geven heeft de Federatie een aanpak ontwikkeld om dit in gang te zetten. Hutspot is gevraagd hierbij te helpen door:

  • verschillende specialismen te helpen bij het ontwikkelen van digitale ondersteuning van de opleidingen;
  • te zorgen voor communiceerbare producten van de opgeleverde (tussen)resultaten;
  • te zorgen voor sturing op de (tussen)resultaten in het project.

Digitaal portfolio

Voor de meeste specialismen betekent het individualiseren van de opleiding een verandering van hoe de opleiding eruit ziet. Om hen daarbij te ondersteunen hebben we samen met opleiders en aios de inhoudelijke onderwijskundige consequenties doorvertaald naar een programma van eisen voor de ondersteuning van de opleiding, in de vorm van een digitaal portfolio. In werksessies komen we met ‘geeltjes’ gezamenlijk tot een basis voor de wensen van een nieuw en meer innovatieve digitale ondersteuning. Onze aanpak lees je terug in dit voorbeeld.

Voorbeeld – Longartsen

Een van de specialismen die bezig is met het individualiseren van de opleiding is de vereniging van de longartsen. Om dit te realiseren is er behoefte aan passende ondersteuning van hun digitale portfolio. Allereerst hebben we samen met hen de uitgangspunten van het nieuwe opleiden geanalyseerd. Daarna hebben we de wensen van gebruikers geïnventariseerd. De werkgroep portfolio, waarin aios en opleiders vertegenwoordigd zijn, hebben de wensen in enkele werksessies geconcretiseerd en uitgewerkt in een Programma van Eisen (PvE). Vervolgens hebben we de vereniging geholpen met het uitvragen van voorstellen van verschillende leveranciers en bij het contracteren van de winnende leverancier. Op dit moment wordt het nieuwe portfolio ontwikkeld en helpen we bij het testen. Doel is om het portfolio medio 2017 geïmplementeerd te hebben.

Communiceerbare producten

Gedurende het project zijn er allerlei producten opgeleverd zoals handreikingen, theoretische informatie en nog veel meer. De uitdaging was om de complexe inhoud te vertalen naar een heldere en aansprekende boodschap en vorm. We zijn zelf diep in de inhoud gedoken om kritisch mee te kijken. We hebben nauw samengewerkt met de inhoudelijk deskundigen én onze creatieve partners (waaronder Bart Gardien Visuele Producties en Blikstroom) om treffende resultaten neer te zetten. Zo zijn er bijvoorbeeld animaties en een visuele instructie ontwikkeld. Allemaal om betrokkenen op alle onderwerpen die de individualisering raakt, te ondersteunen.

 

Sturen op (tussen)resultaten

Als je hard aan de slag bent om alle activiteiten uit te voeren helpt het als iemand van buitenaf het overzicht behoudt en de planning monitort. Wij hebben dan ook in de breedte van het project gestuurd op (tussen)resultaten. Door overzicht te creëren van het benodigde werk, periodiek in contact te blijven met de (deel)projectleiders en een structuur neer te zetten waarbinnen betrokkenen elkaar regelmatig bevraagden over de voortgang, realisatie en knelpunten in de planning.

Versnelling realiseren

De voorbereiding op de individualisering van de opleidingen heeft in 2015 en 2016 handen en voeten gekregen. Het is nog niet verweven in de dagelijkse praktijk van alle ziekenhuizen. Dat heeft tijd nodig. Wij hebben een bijdrage geleverd aan het in gang zetten van de nodige veranderingen. De komende jaren wordt een spannende tijd voor de ziekenhuizen en specialisten als het gaat om het waarmaken van de afgesproken individualisering van de opleidingen en als gevolg daarvan van de bezuinigingen.

Wil je eens doorpraten over onze ervaring bij dit project van de Federatie of heb je een soortgelijke vraag? Neem dan contact met ons op!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl