Vorige case

Volgende case

Met een Hutspotaanpak op weg naar betere examens in het mbo

In het artikel 'Advies over verbetering kwaliteit van examens in het mbo' las je al over het advies dat Hutspot aan de minister van OCW uitgebracht heeft en de opdracht die nu bij Hutspot voorligt om dit advies tot werkelijkheid te maken. Komende tijd zetten we ons in om voor de mbo scholen drie routes in te richten waarmee ze tot betere examens kunnen komen. Hoe we dat doen lees en zie je hier.


Onze aanpak in een notendop:

 • We werken vanuit een door het onderwijsveld gedragen advies. De kaders voor de overgangsperiode zijn daarin geschetst, nu gaan we binnen de kaders met experts uit het onderwijsveld aan de slag om een goed en werkbaar resultaat neer te zetten.
 • We beginnen niet op nul, maar we maken slim gebruik van parallelle initiatieven vanuit de sector die al plaatsvinden ter verbetering van examenproducten.
 • Het onderwerp dat voorligt is inhoudelijk best pittig, met onze creatieve partners zorgen wij voor aantrekkelijk en toegankelijke communicatie over de routes.
 • We betrekken experts uit de sector om inhoudelijke onderwerpen uit te werken en te toetsen aan praktijksituaties.
 • Ons werk is klaar als de drie routes naar valide examenproducten begaanbaar zijn voor de mbo-scholen.

Hieronder lichten we verder toe hoe we mensen informeren en betrekken rond dit thema. 

In gesprek gaan, helderheid verschaffen en ook zelf kritisch zijn!

We zijn de eerste maanden van het kwartiermakerschap het veld ingegaan. In een hele rits bijeenkomsten hebben we aan scholen, examenleveranciers en belangenpartijen toegelicht dat er drie routes gaan komen en dat deze verder vorm krijgen in de overgangsperiode. We nodigen mensen uit om vragen te stellen, kritisch te zijn en ook mee te denken. Wij weten veel omdat we altijd het naadje van de kous willen weten, maar de experts uit het veld kunnen ons advies beter maken door hun dagelijkse praktijk te toetsen aan onze uitspraken.

De input die we krijgen, verzamelen we. Waar om verheldering gevraagd wordt, zorgen we dat er bijvoorbeeld goede FAQ’s komen. Nieuwe inzichten nemen we mee naar de bijeenkomsten waar we met experts verder werken om de routes naar valide examenproducten begaanbaar te maken.

Indianenverhalen uit de wereld helpen

Er was lange tijd onduidelijkheid over hoe maatregelen rond de verbetering van examens invulling zouden krijgen. Hierdoor zijn sommige scholen afwachtend geworden en anderen zijn zelf al aan de slag met wat zij dachten dat de invulling zou worden.

In gesprek met scholen merken we dat er veel verschillende verhalen leven over wat men verwacht van de maatregelen. Voor ons een belangrijk signaal om te zorgen dat er een plek ontstaat waar eenduidig over het onderwerp gecommuniceerd wordt, een plek waar mensen vertrouwen in hebben en een plek die ze goed informeert over wat ze te doen staat en ze ook klaarmaakt om te handelen op weg naar betere examens. Hiervoor hebben we een website ingericht. 

In deze fase wordt op de website uitgelegd wat de verschillende routes betekenen, in hoeverre scholen daar nu al mee aan de slag kunnen, maar ook wat er nog onduidelijk is en waar de komende tijd uitwerking op verwacht kan worden.

Met deze website zetten we door eenduidig te communiceren een eerste stap in de richting van betere examens. Informatie rond dit onderwerp kan wat pittig zijn, mensen moeten er echt even voor gaan zitten om een goed beeld te krijgen bij hoe het zit. Met de site en de wijze waarop we communiceren willen we mensen een prettige ervaring bieden.

De site kenmerkt zich door:

 • gelaagdheid van informatie
  bezoekers kunnen zelf kiezen op welk detailniveau ze geïnformeerd worden. Dat gaat van een korte animatie waarin wordt verteld over de verbetering van examens, tot aan gedetailleerde toelichting op de systematiek van de routes.
 • de aantrekkelijke wijze waarop gecommuniceerd wordt
  we gebruiken helder taalgebruik en toelichtende tekeningen en infographics.

De komende periode gaat er nog heel wat gebeuren om de drie routes naar betere examens op orde te krijgen. De resultaten die daarin bereikt worden, zijn relevant voor de mensen die er straks in hun school mee aan de slag gaan. Om deze mensen geregeld te attenderen op nieuw bereikte resultaten kunnen ze zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Ook nodigen we via de nieuwsbrief uit voor informatiebijeenkomsten of voor zaken waar ze over mee kunnen denken en ook doen.

De wijze waarop we deze klus aangaan, is een kenmerkend voor de werkwijze van Hutspot. Wil je meer over deze klus weten, of ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Bel ons gerust!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Willem-Jan Swiebel 0638307081
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl