Vorige case

Volgende case

Een Doelen-Inspanningen-Netwerk in een mbo-kwaliteitsagenda

Mbo-scholen en het ministerie van OCW hebben afgesproken dat de scholen werken aan het verhogen van hun onderwijskwaliteit. Elke school maakt daarom een kwaliteitsagenda. In deze case lees je hoe Hutspot het Deltion College geholpen heeft bij het opstellen van de agenda en daarbij een instrument uit het programmamanagement heeft ingezet: een Doelen-Inspanningen-Netwerk.

Niet zomaar een plan

Er hangt echt iets af van de kwaliteitsagenda. Een goedgekeurde agenda betekent dat een school geld krijgt van het ministerie van OCW om de doelen te realiseren. Een deel van het geld wordt pas uitgekeerd als de school daadwerkelijk de resultaten heeft geboekt die zijn opgenomen in de kwaliteitsagenda. Een speciale commissie beoordeelt de agenda en de uitvoering daarvan aan de hand van een set eisen uit de Regeling kwaliteitsafspraken. Daarom is het belangrijk om een gedegen kwaliteitsagenda te hebben die voldoet aan de eisen, haalbaar is en ambitie toont.

De agenda bevat tenminste ambities op drie landelijk vastgestelde speerpunten. Scholen mogen zelf speerpunten toevoegen. De agenda moet helder maken op welke doelen een school inzet en welke inspanningen, middelen (begroting) en beoogde resultaten daarbij horen. Ambities en doelen zijn gebaseerd op visie, strategie en interne en externe analyses en werkgebied van de school. Ook een nulmeting is onderdeel van de agenda. De doelen in de agenda moeten SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) zijn geformuleerd.

Deltion heeft vijf speerpunten voor de kwaliteitsagenda geïdentificeerd. Hutspot heeft Deltion o.a. geholpen bij het doorvertalen van de analyses, visie, strategie en ambities op de vijf speerpunten naar concrete SMART doelen en bijbehorende inspanningen. De start was onderliggend, al bestaand materiaal dat we hebben geanalyseerd en gestructureerd per speerpunt: Wat zou een plek kunnen krijgen in de kwaliteitsagenda? Die basis bood Deltion de mogelijkheid om gerichte keuzes te maken. Om vervolgens overzicht te bieden en de samenhang tussen verschillende speerpunten, doelen en inspanningen in beeld te brengen, hebben wij gebruik gemaakt van een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN). Een DIN past bij de programmatische aanpak die Deltion heeft gekozen om te werken aan de doelen uit de kwaliteitsagenda.

Doelen-Inspanningen-Netwerk in een programmatische aanpak

Een programmatische aanpak stelt Deltion in staat om op een gestructureerde, samenhangende en doelgerichte manier te werken aan de realisatie van de kwaliteitsagenda. Meer informatie over programmatisch werken vind je in deze Kennisbank en op deze website.

Programmatisch werken begint niet bij de uitvoering van een plan, maar al bij het opstellen van een plan. In dit geval de kwaliteitsagenda. Het gevaar bij het maken van een plan met veel doelen op verschillende niveaus en bijbehorende inspanningen is dat het een warboel wordt. Of dat onduidelijk is wat nu eigenlijk waaraan bijdraagt. Samenhang gaat verloren. Een DIN creëert overzicht én samenhang. Dit is een voorbeeld van een DIN:

De DIN zorgt voor structuur door de verschillende niveaus en de verschillende vormen die daarvoor worden gebruikt. Door te werken met kleuren kunnen verbindingen helder worden weergegeven. In dit geval bleek al snel dat de meeste SMART-doelen aan verschillende ambities op de speerpunten (niveau ER-doelen) bijdragen. In tekst zou dit leiden tot veel herhaling of een brij aan verwijzingen. Beiden geen overzichtelijk vooruitzicht.

Voor de DIN van de kwaliteitsagenda van Deltion staan op het niveau van de ER-doelen de ambities op de vijf speerpunten. Daaronder zijn 16 SMART doelen geformuleerd in de vorm van het beoogde resultaat in 2022 wanneer de agenda afloopt. Er is gekozen om inzicht te geven tot het niveau van de doelen, omdat het vooral van belang is om inzicht te geven in hoe de doelen kunnen bijdragen aan het realiseren van de ambities op meerdere speerpunten. In tekst is daarna ingegaan op de inspanningen en middelen. In dit geval zou de hoeveelheid inspanningen juist weer afbreuk doen aan het overzicht en doel van deze DIN. Het is aan te raden om dit soort afwegingen mee te nemen bij het ontwerp van een DIN, om het doel niet voorbij te schieten. De DIN is opgenomen in de kwaliteitsagenda van Deltion, voorafgaand aan een nadere uitwerking op elk doel per speerpunt.

Een goedgekeurde agenda?

De Commissie Kwaliteitsafspraken MBO beoordeelt de kwaliteitsagenda’s van alle scholen. Eind maart 2019 hebben scholen het voorlopig advies van de commissie ontvangen. Uiterlijk 1 augustus volgt de definitieve uitslag. De kwaliteitsagenda heeft een doorlooptijd van 2019 tot 2022.

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl