Vorige case

Volgende case

Maasvlakte 2, Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft tijdens het project Maasvlakte 2 (MV2) veel kennis en ervaring opgedaan met de wijze waarop complexe infrastructurele projecten kunnen worden gerealiseerd op een economisch verantwoorde wijze én met draagvlak van de organisaties die als stakeholder kunnen worden aangemerkt.

Enerzijds wil het HbR vanuit haar maatschappelijk betrokkenheid deze kennis en ervaring delen met alle organisaties die met een soort gelijke uitdaging worden geconfronteerd. Anderzijds wil het HbR vanuit professionaliseringsoogpunt dat de opgedane kennis door de projectorganisatie MV2 intern wordt geborgd ten behoeve van de gehele HbR-organisatie.

Voor het realiseren van beide doelstellingen heeft Hutspot structuur geboden waarmee de opgedane kennis op een geregisseerde en toegankelijke wijze kan worden ontsloten. Geregisseerd: omdat het bieden van inzicht en het borgen vraagt om een ´MV2-script´, dat het unieke verhaal van MV2 vertelt. Toegankelijk: omdat de complexe inhoud moet uitnodigen en niet moet afschrikken.

Ter ondersteuning van het ordenen van alle informatie en kennisfragmenten, en het overdragen van de opgedane kennis heeft Hutspot een model ontwikkeld waarop de aanpak en besturing van het project is gebaseerd. Het model bestaat uit vier pijlers, en geeft per pijler het belangrijkste sturingsprincipe en de kritische succesfactoren weer. Deze vier pijlers zijn op zich niet uniek voor de besturing van een complex infrastructureel project, maar de wijze waarop er bij MV2 invulling aan is gegeven, is wel uniek. Dat maakt het waardevol in het delen van kennis over de besturing van complexe projecten.

Met het model heeft Hutspot ook het belang van de samenhang en de besturing van de samenhang tussen de pijlers weten te benadrukken. De wisselwerking tussen de pijlers heeft Hutspot met zes krachten zichtbaar gemaakt. Aanvullend zijn met behulp van een interactieve vertaling van het model praktijkvoorbeelden van de werking van de krachten binnen 1 klik toegankelijk gemaakt. Tijdens het congres ‘MV2: de feiten’ op 30 maart 2010, zijn het model en de praktijkvoorbeelden voor het eerst met groot succes getoond.

Bekijk grote weergave

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl