Vorige case

Volgende case

Procesarchitectuur Examinering, MBO-Raad

De Procesarchitectuur Examinering maakt onderdeel uit van het project Examenprofiel van het landelijk initiatief ‘Examinering’, dat als hoofddoel heeft het maatschappelijk vertrouwen in de examinering in het MBO te vestigen en te onderhouden, en de kwaliteit van de examens te verhogen.

Een procesarchitectuur is een eenduidige beschrijving van de samenhang van processen en hun onderlinge koppelvlakken, van rollen en actoren, en van input en output van die processen. Zo’n beschrijving heet een procesmodellering of, indien voorzien van uitgangspunten en principes, een procesarchitectuur.

Tijdens meerdere werksessies waarin het onderwijs, het bedrijfsleven en kenniscentra waren vertegenwoordigd, is onder begeleiding van Hutspot de procesarchitectuur van examinering in het MBO stapsgewijs uitgewerkt. De verschillende processen binnen examineren (kaders stellen, construeren van exameninstrumenten, examineren, diplomeren etc) zijn benoemd en verder uitgewerkt in processtappen. Hierbij zijn per stap de trigger (of start) van de processtap, het resultaat van een processtap, als ook de betrokken actoren beschreven. Zo ontstonden een zestal procesgebieden die in samenhang en met de bijbehorende uitgangspunten en principes, de ‘Procesarchitectuur Examinering’ is gaan heten.

Een van de uitdagingen bij het vormgeven van de Procesarchitectuur Examinering was het integreren van alle wensbeelden vanuit de verschillende perspectieven (onderwijs, bedrijfsleven en kenniscentra) tot één procesarchitectuur die bruikbaar is voor alle verschillende doelgroepen. We hebben gebruik gemaakt van een wiki om de fysieke bijeenkomsten te faciliteren en geografische afstanden te overbruggen. Daardoor kon iedereen op zijn eigen tijd input leveren, discussiëren en verder werken.

Lees op deze pagina meer over de Procesarchitectuur Examinering.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl