Vorige case

Volgende case

Pakket van Eisen Distributie van Leermaterialen MBO

In de afgelopen jaren is de diversiteit en hoeveelheid beschikbare leermaterialen explosief toegenomen. Boekmateriaal wordt steeds meer vervangen door digitaal materiaal, bij voorkeur multimediaal materiaal met interactieve eigenschappen. Dit ‘nieuwe’ leermateriaal spreekt studenten aan. Daarnaast kunnen digitale leermaterialen leiden tot activerende didactiek en meer variatie in werkvormen. Het maakt maatwerk mogelijk. Om die voordelen te realiseren staan de onderwijsinstellingen in het mbo voor een grote logistieke uitdaging: “Hoe ervoor te zorgen dat alle leerlingen op tijd kunnen beschikken over de juiste leermaterialen?”.

Het oplossen van die logistieke uitdaging vraagt om een goede afstemming en samenwerking in de procesketen van leermaterialen. In het bijzonder tussen de onderwijsinstellingen en de partijen in de markt (uitgeverijen, distributeurs en handelaren). Die afstemming is er niet vanzelfsprekend. Onderwijsinstellingen moeten daar gezamenlijk op gaan sturen. SaMBO-ICT heeft samen met Kennisnet deze uitdaging opgepakt en de ambitie uitgesproken om de procesketen van selectie, bestelling, levering, betaling en gebruik van leermaterialen goed op elkaar af te stemmen en onderwijsinstellingen daarbij te gaan ondersteunen. Daartoe heeft saMBO-ICT een programmaplan – Leermateriaal in het mbo: de instellingen aan zet! – ontwikkeld.

Van “Pas op de Plaats”, naar “Project Start Up”

Omdat er in de afgelopen jaren al veel energie is gestoken in het verbeteren van de leermaterialenketen is de eerst stap van het programma erop gericht om alle initiatieven en afspraken met elkaar in één verband te brengen. Tijdens de ‘Pas op de Plaats’-bijeenkomst op 12 en 13 oktober 2011 zijn denkbeelden gedeeld en is geïnventariseerd of alle ingrediënten aanwezig zijn om een volgende stap te kunnen maken: het ontwikkelen van concrete oplossingen. Tijdens de Pas op de Plaats bijeenkomst is afgesproken dat er op 7 december 2011 een project start up (PSU) zal plaatsvinden. Deze PSU is bedoeld om samen met de belangrijkste stakeholders afspraken te maken over de vervolgactiviteiten inzake de organisatie van (een deel van) de contentketen.

Kennisnet en saMBO-ICT hebben Hutspot gevraagd om, ter voorbereiding op de PSU, een Pakket van Eisen (PvE) te formuleren op basis waarvan de distributie van leermateriaal, vanuit instellingsperspectief, georganiseerd en gerealiseerd kan gaan worden. Hutspot heeft hiervoor de reeds bestaande inzichten en standpunten van alle stakeholders in kaart gebracht en deze overzichtelijk gestructureerd aan de hand van het generiek procesmodel Leermaterialen. Dit procesmodel, opgesteld door en voor mbo-instellingen, vormt de basis waarop alle logistieke onderwijsprocessen kunnen worden uitgewerkt en georganiseerd.

Resultaat: MBO-proof Pakket van Eisen

Dit (concept) Pakket van Eisen heeft Hutspot vervolgens in een werksessie op 1 december laten beoordelen en aanscherpen door een vertegenwoordiging van afgevaardigden uit de mbo-instellingen. De vertegenwoordiging heeft het PvE vervolgens vastgesteld en de stempel “MBO-proof” meegegeven als zijnde een goede basis voor het organiseren en realiseren van “een aanzienlijke verbetering” en “afstemming in de keten” van de distributie van leermaterialen in het MBO.

Het PvE wordt momenteel door Kennisnet en saMBO-ICT gebruikt in het programma LiMBO (Leermateriaal in het MBO: de instellingen aan zet!) als uitgangspunt bij de verdere consultatie van alle stakeholders (onderwijsinstellingen, uitgevers en distributeurs). De ambitie van deze consultatie is te komen tot een voor alle stakeholders inzetbaar Pakket van Eisen op basis waarvan adequate oplossingen voor het bestellen, betalen en distribueren van leermateriaal kunnen worden gerealiseerd.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl