Vorige case

Volgende case

Studenten nóg beter begeleiden met een datagedreven aanpak

Het analyseren van de data die door scholen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld, biedt een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Om deze mogelijkheden in de praktijk te benutten, moeten scholen zich een datagedreven manier van werken eigen maken. Vijf mbo-scholen en DUO zijn in het diepe gesprongen met pilots waarbinnen datagedreven onderzoek is uitgevoerd. Hutspot heeft de deelnemers begeleid bij dit spannende en innovatieve project. In dit artikel delen we de eerste bevindingen en lessons learned!

Vragen die in de pilots aan de orde kwamen, lopen uiteen van inhoudelijke vragen: Welke groepen studenten kunnen we onderscheiden in de instroom en hoe verhouden zij zich tot uitval of switch in het eerste jaar? Welke kenmerken voorspellen of groepen studenten gebruik maken van een studiefonds voor de aanschaf van leermiddelen? Tot organisatorische vragen: hoe kunnen we data van externe bronnen combineren met onze eigen informatie over studenten? Hoe gaan we om met privacy en de AVG?

Waardevolle resultaten

Het werk in de pilots heeft ROC Friese Poort, Arcus Leeuwenborgh (Vista College), ROC Noorderpoort, ROC van Twente, Summa College en DUO ervan overtuigd dat datagedreven onderzoek waarde oplevert. Er komen interessante en meer of minder verrassende resultaten uit de onderzoeken. De resultaten hebben we samen met creatieve partners gevisualiseerd om te laten zien wat de kracht van beelden is bij het interpreteren van complexe uitkomsten. Als voorbeeld het onderzoek van ROC Friese Poort naar de instroom van studenten:

De resultaten van alle pilots zijn gevat in de publicatie Datagedreven onderzoek – de resultaten van vijf pilots.

Data is het nieuwe goud… het kost net zo veel moeite om te vinden

Maar het gaat niet vanzelf; er is wel wat voor nodig om datagedreven onderzoek voor elkaar te krijgen. Data lijkt op het eerste gezicht bijvoorbeeld voorhanden, maar is niet altijd van goede kwaliteit of te koppelen aan andere data. Ook zijn scholen nog niet toegerust met de kennis die nodig is om een goed opdrachtgever te zijn voor datagedreven onderzoek. Hutspot heeft met New Nodes deze rol met de scholen vervuld. Samen zorgden we voor projectmanagement en een werkwijze waarlangs de pilots zijn uitgevoerd. De werkwijze hebben we verwerkt tot een publicatie Datagedreven onderzoek – een werkwijze die ook door andere scholen te gebruiken is.

Data analyse voor dummies

Inhoudelijke (basis)kennis van data en onderzoek is een essentieel onderdeel van goed opdrachtgeverschap. Om de kennis te vergroten hebben we een “data-analyse voor dummies-dag” bij DUO georganiseerd. Het resultaat is een infographic waarin de basics van data-analyse worden uitgelegd:

Zonder goede vraag, geen goed antwoord

Uit de pilots hebben we geleerd hoe belangrijk het is om een scherpe onderzoeksvraag te formuleren. Zonder goede vraag, geen goed antwoord. Het voegt bovendien waarde toe om een diverse werkgroep samen te stellen met vertegenwoordigers uit het onderwijs, een data scientist en iemand met kennis van de interne processen en systemen. Je komt dan tot relevante vragen en handige input uit de praktijk.

Wie data zegt, zegt ook privacy en AVG

Vergeet ook zeker de functionaris gegevensbescherming (FG) niet. Want wie met data aan de gang gaat, heeft zorgvuldige afwegingen te maken ten aanzien van ethiek en privacy. Gedurende de pilots zijn we tegen diverse privacy vraagstukken aangelopen waar nog geen pasklaar antwoord op is. Daarom hebben we dit onderwerp verder uitgediept met de FG’s van de deelnemende scholen en met de juristen van Considerati. Het resultaat is de Handreiking over privacy en de toepassing van de AVG bij datagedreven onderzoek naar de leerloopbaan van studenten.

En nu door met experimenteren, leren en ontwikkelen!

De deelnemende scholen gaan samen met DUO, Hutspot en New Nodes door met het project en in het najaar worden nieuwe pilots opgestart. De voortgang en resultaten worden gaandeweg gedeeld met het mbo-veld. We hebben een eerste begin gemaakt en gaan verder met experimenteren, leren en ontwikkelen zodat een datagedreven werkwijze docenten(teams), beleidsmakers, intakers en marketeers kan helpen om te komen tot betere ondersteuning van mbo-studenten tijdens hun leerloopbaan. Want dat we het daarvoor doen, moet als een paal boven water staan! 

Datagedreven werken is in veel organisaties een hot-topic. Wil je weten hoe dit voor jou interessant kan zijn? We denken graag met je mee en vertellen met plezier meer over onze ervaringen!

Kijk voor alle publicaties op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl