Vorige case

Volgende case

Eerste mijlpaal experiment Ruimte voor de regio bereikt!

Vanaf januari 2019 heeft het ministerie scholen ruimte gegeven om te experimenteren met mbo-opleidingen. Dit experiment noemen we ‘Ruimte voor de regio’. Scholen zijn zelf aan zet om samen met hun regionaal bedrijfsleven een stuk van de kwalificatie te ontwikkelen en te bepalen. Leuk én spannend! Want dat is helemaal nieuw. Wij zijn door het ministerie van OCW gevraagd om de procesbegeleiding én de informatievoorziening van het experiment te verzorgen. Het experiment is in volle gang en de  eerste mijlpaal is bereikt! 

Waarom het experiment is gestart

Een aantal scholen heeft bij OCW aangegeven behoefte te hebben aan ruimte in wet en regelgeving om beter te kunnen voldoen aan de vraag van de arbeidsmarkt. Er waren initiatieven die al meer mogelijkheden boden zoals certificaten en cross-overkwalificaties, maar daar konden sommige scholen onvoldoende mee uit de voeten. Het ministerie van OCW wilde hen de mogelijkheid bieden te experimenteren met een meer flexibele manier van ontwikkelen. Dit kan in de vorm van een geregionaliseerde kwalificatie waarbij een deel van de opleiding komt uit een bestaande kwalificaties en een ander deel door scholen en bedrijfsleven zelf ingevuld mag worden. In het kader hieronder (klik om te vergroten) lees je meer over hoe een geregionaliseerde beroepsopleiding is opgebouwd!

Hutspot verbindt betrokken partijen op verschillende niveaus

In de looptijd van ongeveer een jaar ontwikkelen scholen een geregionaliseerde beroepsopleiding. Hutspot ondersteunt het hele proces van het experiment in de breedte door alle betrokkenen zoals scholen, OCW, DUO, SBB en VNO-NCW met elkaar te verbinden. Dat doen we bijvoorbeeld in klankbordgroepen. Zo blijven relevante partijen betrokken en geïnformeerd.

Hutspot ondersteunt scholen bij het proces van ontwikkeling van de nieuwe kwalificatie

Veel aandacht gaat naar ondersteuning voor scholen bij de ontwikkeling. Dat doen we onder meer door werk- en kennissessies te organiseren en begeleiden. Zo faciliteren we bijeenkomsten met scholen die samen een landelijk deel ontwikkelen, waarin zij met SBB direct de eerste stappen zetten om tot inhoud te komen en samenwerkingsafspraken maken. Inzet wordt meteen zichtbaar!

Hutspot biedt deelnemers een online community met handige tools

Naast bijeenkomsten zetten we ook communicatiemiddelen in, zoals de website www.ruimtevoorderegio.nl. Op de site kunnen geïnteresseerden lezen over de voortgang. Daar maken we van de complexe inhoud van de AMvB heldere taal. Aanvullend hebben scholen die deelnemen aan het experiment een besloten online omgeving waarin zij kennis en materiaal met elkaar kunnen uitwisselen. Ter ondersteuning ontwikkelen en delen we op die plek ook tools die scholen helpen bij de ontwikkeling. Denk daarbij aan een werkwijze, opzet voor een Plan van Aanpak en diverse checklists. Vorm en inhoud komen samen!

Eerste mijlpaal is bereikt

We zijn inmiddels ruim een half jaar onderweg en de eerste mijlpaal is bereikt! In november 2019 heeft de minister vier van de vijf aangevraagde landelijke delen vastgesteld. Dit betekent dat de scholen waarvan het landelijk deel is vastgesteld door mogen met de ontwikkeling en aanvraag van een regionaal deel en (regionale) keuzedelen. Spannend! Want waar bij het landelijk deel uit bestaand materiaal wordt geput, wordt het regionaal deel helemaal zelf bedacht en ingevuld. Hutspot ondersteunt de scholen bij de ontwikkeling van het regionaal deel waar gewenst door bijeenkomsten te faciliteren en de juiste mensen aan elkaar te koppelen.

En nu? Door!

In het eerste kwartaal van 2020 gaan de scholen verder met het maken van een regionaal deel en misschien ook regionale keuzedelen. Tegelijkertijd start de tweede tranche met het maken van landelijke delen. Wat leuk is: we zijn gevraagd om ook in de tweede tranche te ondersteunen bij het proces! We zijn enorm benieuwd wat het experiment gaat brengen. In ieder geval liggen er straks een paar mooie geregionaliseerde kwalificaties waarmee ervaring kan worden opgedaan met de nieuwe inhoud én een meer flexibele manier van ontwikkelen. We houden je op de hoogte!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl