Vorige case

Volgende case

Veldtraject passend onderwijs van start!

Sinds 2014 wordt er gewerkt volgens de wet Passend onderwijs. De missie: iedere leerling moet zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ook wanneer extra ondersteuning in de klas nodig is. Leerlingen, ouders en professionals zetten zich dagelijks in om hier invulling aan te geven. Nu is het tijd om inzichten te verzamelen en lessen te trekken. OCW heeft Hutspot en JEROEN Visueel Denken gevraagd voor de organisatie van een Veldtraject. Beoogd resultaat: een open gesprek met het veld en opbrengsten vastgelegd in aansprekende tekeningen.

Waarom een veldtraject?

In mei 2020 stuurt OCW een beleidsreactie met verbeteragenda aan de Tweede Kamer. De input hiervoor komt uit de evaluatie die door NRO wordt uitgevoerd. Het Veldtraject geeft hier kleur aan. Het laat zien welke onderwerpen bij passend onderwijs leven en welke opvattingen daarover zijn. We gaan tijdens bijeenkomsten in gesprek met leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schoolleiders, gemeenten etc. De opbrengsten van het veldtraject dragen bij aan een gezamenlijk beeld van waar passend onderwijs nu staat en waar het naartoe zou moeten.

We richten het Veldtraject in met aandacht voor inhoud, proces, verbinding en verbeelding! 

Een gezamenlijk vertrekpunt in de vorm van een praatplaat

Het eerste resultaat is een praatplaat. Hierin is te zien waar passend onderwijs voor staat, voor wie het bedoeld is, welke doelen gesteld zijn en welke instrumenten zijn ingezet. Bovendien laat het zien welke invloeden een rol spelen en hoe het onderwerp in de loop der jaren verrijkt is. 

Dit is een belangrijke start, omdat er veel verschillende beelden zijn over wat passend onderwijs behelst en wat er mee bereikt zou moeten worden. Deze plaat wordt benut om met het veld in gesprek te gaan.

Een open gesprek met betrokkenen 

Tijdens vier bijeenkomsten gaan we met eindgebruikers in gesprek. Bij de start worden de deelnemers uitgedaagd om met elkaar de agenda te bepalen door onderwerpen in te brengen. Dit proces leidt tot een gevuld programma aan de hand waarvan de deelnemers in gemengde groepen met elkaar het gesprek aan gaan. Het resultaat van de bijeenkomsten is de inbreng van de deelnemers. Die inbreng wordt ter plekke visueel vastgelegd door tekenaars en naderhand uitgewerkt in overzichtstekeningen. 

Het totaal aan inzichten dat uit het Veldtraject komt, wordt door OCW gebruikt bij het opstellen van de beleidsreactie. 

Visuele beleidsreactie

Geheel in lijn met het Veldtraject wordt de uiteindelijke beleidsreactie voor de Tweede Kamer, visueel gemaakt. Ook hier geldt: beeld zegt meer dan 1000 woorden. Gaandeweg vinden we hier de meest passende vorm voor. Dat kan zijn een ‘klikbare’ tekening met ondersteunende tekst, een animatie of een drieluik. 

We zijn van start!

Het veldtraject is in oktober 2019 van start gegaan. De komende maanden delen we meer over de resultaten. 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl