Vorige case

Volgende case

Hoe wij nu op afstand samenwerken met onze klanten

We zijn nu een paar weken volop op afstand aan het werken en dat zal nog even zo blijven. Dat betekent aanpassen! Met onze opdrachtgevers hebben wij de samenwerking ook zo aangepast dat we op afstand verder kunnen werken. En we zijn onlangs gestart bij een ROC waarbij we een nieuwe opdracht helemaal vanaf het eerste moment op afstand hebben ingericht. We lichten een paar cases uit!

Lees onderstaande uitgelichte cases!

 • Zoektocht naar gepersonaliseerd onderwijs bij een mbo-instelling
 • Fase drie Datagedreven onderzoek met 9 mbo-instellingen
 • Onderzoek naar geprogrammeerde onderwijstijd bij een mbo-instelling
 • Strategiesessie zorgorganisatie

 

Zoektocht naar gepersonaliseerd onderwijs

In cocreatie met een mbo-instelling bepalen we wat gepersonaliseerd onderwijs voor hen betekent. Er wordt gevraagd naar ieders opvatting over de definitie en bepaald wat er nodig is om ook (meer) aan de slag te kunnen met gepersonaliseerd onderwijs. Wij denken mee en begeleiden het proces van cocreatie.

Onze aanpak: In eerste instantie zouden we met bijeenkomsten de organisatie in gaan. We waren nog niet begonnen en toen kwam het bericht dat dat de komende tijd niet mogelijk is. We hebben het plan omgegooid en zijn volop op afstand aan de slag gegaan!

 • De start bleef gelijk: een literatuuronderzoek om te bepalen waar gepersonaliseerd onderwijs over gaat.
 • Er was een stuurgroep ingericht, met hen werken we samen via MS teams. De voortgang wordt besproken, resultaten gedeeld en feedback op inhoud en proces gegeven. Het team bestaat onder meer uit mensen van onderwijs en kwaliteit, ICT en communicatie.
 • Een aantal leden uit de stuurgroep verzamelen lopende initiatieven in de organisatie met behulp van een theoretische trechter. De ‘trechter’ is door Hutspot ontwikkeld op basis van het literatuuronderzoek. Het dient ter inspiratie, om richting mee te geven.
 • Nu wordt de hele organisatie betrokken. Er is een online vragenlijst uitgezet waarin alle medewerkers hun ervaringen met gepersonaliseerd onderwijs en hun ideeën voor de toekomst kunnen delen.
 • We houden de organisatie goed op de hoogte van het onderzoek. Hiervoor werken we samen met de afdeling communicatie. Daarbij is een sprekende visualisatie met toelichting ontwikkeld. Naarmate het onderzoek vordert zal er meer communicatie volgen.
 • Het plan is op hoofdlijn uitgezet. Zeker in deze tijd is het van belang om na iedere stap te herijken: wat is een passende en logische volgende stap? Tweaken we het plan en gaan we door!

 

Fase 3 Datagedreven onderzoek met 9 mbo-instellingen

De data die door scholen en partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS wordt verzameld biedt een zee aan mogelijkheden om studenten beter te begeleiden bij hun opleiding. Die mogelijkheden willen we benutten!

Hutspot en New Nodes verzorgen projectmanagement en procesbegeleiding van twee onderzoeksgroepen die aan de slag zijn met datagedreven onderzoek. Daarin werken we nauw samen met DUO. In de twee onderzoeksgroepen zijn 9 mbo-onderwijsinstellingen actief. Thema van Onderzoeksgroep 1: “Wat is het effect van het toelatingsrecht op het succes in het eerste studiejaar van niveau 2, 3 en 4 opleidingen?” Thema van Onderzoeksgroep 2: “Wat is het effect van het toelatingsrecht op het succes in het eerste studiejaar van niveau 2, 3 en 4 opleidingen?”

In de oorspronkelijke aanpak zouden wij ondersteunen middels bijeenkomsten en op afstand. Nu is de aanpak volledig op afstand. Voordeel? Alle informatie op één online plek. En snel schakelen met veel partijen verspreid over het land. Wat hebben we gedaan?

 • Met de onderzoeksgroepen is de onderzoeksvraag geformuleerd
 • DUO heeft benodigde data verzameld, een datamodel gebouwd, doet de data-analyse en stelt (tussen)rapportages van de analyse beschikbaar in MS Teams
 • Instellingen kunnen via MS Teams reageren en vragen stellen
 • Wij organiseren twee-wekelijks een MS Teams meeting voor het bespreken van vragen en antwoorden. Deze meetings zijn belangrijk voor het verzamelen van input voor DUO om het onderzoek te vervolgen. En de onderzoeksgroepen kunnen als opdrachtgever periodiek (bij)sturen.

Met de input een aanscherpingen wordt nu gewerkt aan de laatste onderzoeksresultaten. Meer weten over de opbrengsten van de onderzoeken? Kijk op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl. Eind juni worden de resultaten van fase drie online gedeeld.

 

Onderzoek naar geprogrammeerde onderwijstijd bij een mbo-instelling

Een mbo-instelling ziet verschillen in het aantal geprogrammeerde lesweken tussen opleidingen. De redenen hiervoor zijn verschillend. De instelling wil het net ophalen in de hele organisatie om inzicht te krijgen in de wijze waarop er geprogrammeerd wordt en welke onderliggende keuzes daarbij gemaakt worden. Hiervoor waren tal van gesprekken op locatie bedacht. Nu doen we dit anders:

 • Van start met een bureauonderzoek op basis van de planning en realisatie van opleidingen
 • Vervolgens voeren we gesprekken met kwaliteitsadviseurs, onderwijsadviseurs, opleidingsmanagers, roostermakers en het facilitair bedrijf. Dit zouden we in groepjes doen zodat mensen prettig van gedachten kunnen wisselen. Nu doen we dit allemaal op afstand. Via telefoon, skype en via MS Teams. We doen dit 1 op 1 of in kleine groepjes. Dat werkt het prettigst!

Inmiddels zijn de eerste contouren van de opbrengst van het onderzoek al zichtbaar. Komende weken zullen we de resultaten verder aanvullen met input uit de nog overige gesprekken.

 


Strategiesessie zorgorganisatie

Een ouderenzorgorganisatie zet in op een combinatie van zorg en vastgoed. Het is tijd voor een nieuwe strategie. De afstemming bij het vormen van de strategie tussen zorg en vastgoed is van groot belang. Wij hebben op afstand het proces om te komen tot de nieuwe strategie ondersteund.

 • De nieuwe zorgstrategie is gevisualiseerd en in Mural (digitaal whiteboard) opgenomen. Daarin waren ook al de eerste beelden uitgewerkt van relatie zorgstrategie en vastgoed.
 • In sessies via Google- hangout is de Mural gedeeld met de participanten zorg en vastgoed.
  • De plaat is in de sessie toegelicht
  • Participanten hadden mogelijkheid om de Mural aan te passen/vullen dmv. plakken geeltjes. Zo waren alle ideeën voor iedereen zichtbaar.
  • Met de toelichting en discussie tijdens de sessies is de plaat steeds verder aangepast. De hoofdlijn van de discussie is genoteerd in de Mural.

Resultaat? In samenwerking een aangepaste en aangevulde Mural, inclusief hoofdlijn van de bespreking in tekst. Dit alles in ca. 3 uur met 5 mensen! Na de sessie de hoofdlijn in een korte notitie uitgewerkt inclusief de Mural als visuele ondersteuning. Daarmee hadden we een goede en afgestemde basis voor de verdere uitwerking van de nieuwe strategie. Onverwacht leuk, effectief en efficiënt!

Benieuwd wat we voor jouw vraagstuk kunnen betekenen in deze tijd? Neem contact met ons op!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Willem-Jan Swiebel 0638307081
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl