Vorige case

Volgende case

Van onderwijsvisie naar praktijk? Een mooie klus bij Zadkine!

Zadkine is een groot ROC in Rotterdam en omgeving. Vorig jaar heeft Zadkine één nieuwe Zadkine-brede onderwijsvisie ontwikkeld. Een mooie visie waar iedereen zich in kan vinden. Maar wat betekent “We ontvangen (toekomstige) studenten op een warme en persoonlijke manier” en “ We ondersteunen bij een leven lang ontwikkelen” in de praktijk? Voor directeur, docent en receptionist? Zadkine heeft Hutspot gevraagd om concrete thema’s uit de visie te selecteren, in co-creatie daar beelden bij te maken en met de organisatie een doorvertaling naar de praktijk te maken. Hoe doen we dat? Hier lees je er alles over!

Thema’s selecteren uit de onderwijsvisie

De eerste stap was het analyseren van de onderwijsvisie. Welke elementen zitten hierin verwerkt? Welke elementen zijn goed pakbaar en kun je ook echt doorvertalen naar de praktijk? Met het resultaat van de analyse konden we komen tot een voorstel van 7 concrete thema’s. Het uitgangspunt was om niet tot nieuwe teksten te komen. De onderwijsvisie moet herkenbaar blijven.

Beelden afmaken in co-creatie 

De volgende stap was om te komen tot overeenstemming en aanscherping op de thema’s. “Een beeld zegt meer dan duizend woorden” is een uitspraak die we bij Hutspot vaker gebruiken. We geloven dat aansprekende vormen helpen om inhoud te maken én over te brengen.Afbeelding: in een aantal stappen werkten we in co-creatie met Zadkine toe naar een definitief beeld

Dat hebben we ook bij Zadkine gedaan. Op basis van de thema’s en toelichting hebben we met tekenaars (van de Visuele Verbinders) per thema een beeld ontwikkeld. Met dat beeld zijn we in gesprek gegaan met alle directeuren (onderwijs en diensten). Niemand is het oneens met de tekst “We ontvangen (toekomstige) studenten op een warme en persoonlijke manier”. Zodra je uitbeeldt wat dit in de praktijk betekent blijkt dat mensen daar toch verschillend naar kijken. Samen met de directeuren zijn we met live tekenaars tot een aanscherping gekomen. Het resultaat: gedeelde beelden op de thema’s met toelichting.

Dialoog met de colleges aan de hand van 7 thema’s in beelden

Een mooi resultaat! Zeven thema’s met toelichting en sprekende beelden. En nu? Zadkine is een groot ROC met colleges die divers zijn qua omvang, sector en doelgroep. Het is heel logisch dat bijvoorbeeld het thema “Middenin Wereldplek Rotterdam” voor het ene college (of opleiding) betekent dat zij onderwijs bieden vanuit diverse plekken in de stad Rotterdam en voor een ander college dat ze zich vooral verbinden met de internationale context die Rotterdam biedt.

Hutspot biedt voor alle colleges procesbegeleiding aan om in een aantal sessie deze vertaalslag te gaan maken. Daarbij staan twee vragen centraal: waar sta je nu? en waar wil je naartoe? Tijdens de sessies maken we gebruik van handige schuifjesborden per thema. De positie van de schuifjes wordt door de deelnemers bepaald. Het verhaal erachter is wat het echt interessant maakt! Wij prikkelen de deelnemers met scherpe vragen en ideeën. Collega’s merken van elkaar dat ze soms toch andere beelden hebben en gaan in gesprek om te onderzoeken waar ze samen naartoe willen.


Afbeelding: Aan de slag met schuifjesborden per thema

Deze sessies zijn een goede stap richting implementatie van de onderwijsvisie. Elk college gaat vervolgens voor zichzelf bepalen: waar gaan we komende tijd op inzetten? en wat hebben we daarvoor nodig? Op dit moment (mei 2020) proberen we de sessie zoveel mogelijk op afstand voort te zetten. Het is belangrijk om juist in deze tijd aandacht voor de onderwijsvisie te houden en daarbij na te denken over de visie doorvertaald in het afstandsonderwijs. Komende tijd zijn wij hier nog volop mee bezig!

Borgen van de implementatie van de onderwijsvisie

Aandacht vragen voor de visie en gesprekken voeren over de visie zijn erg belangrijk om de implementatie op gang te brengen. Maar daar stopt het niet. De colleges zijn vervolgens zelf aan zet en het is belangrijk dat de colleges resultaten boeken op de thema’s. Om daar zicht op te krijgen is de onderwijsvisie nadrukkelijk onderdeel van de pdca-cyclus. Wij denken mee over de wijze waarop de onderwijsvisie daar een stevige plek in kan krijgen. Dat gaat van managementgesprekken en teamevaluaties tot de nieuwe of vernieuwde schoolplannen.

Wil je ook aan de slag met de implementatie van de visie? En wil je daar ondersteuning bij? Bel ons om te bespreken wat voor jou een passende aanpak kan zijn!

 

 

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl