Vorige case

Volgende case

Met kunsthogeschool ArtEZ van onderwijsvisie naar nieuwe huisvesting

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten wil de wensen en eisen voor de huisvesting van de toekomst in beeld krijgen. Sinds de zomer van 2020 hebben wij een proces ingericht om dat beeld op tafel te krijgen. Hoe? Vanuit de onderwijsvisie geven we invulling aan het onderwijs van de toekomst. Vervolgens slaan we de brug naar huisvesting. “Wat heb je met het onderwijs van de toekomst nodig van huisvesting?” Lees hier hoe we dat aanpakken.

Over ArtEZ
ArtEZ is een kunsthogeschool gericht op kunstonderwijs in het oosten van het land. De opleidingen zijn verdeeld over Arnhem, Zwolle en Enschede. Er zijn 7 academies verdeeld over de verschillende steden. Inhoudelijk overlappen de academies, maar het karakter per stad verschilt. Daarnaast heeft ArtEZ ook een onderzoekstaak en richt ze zich op een groot aantal masteropleidingen. 

Fase 1: Van onderwijsvisie naar concrete thema’s in beelden
Met het College van Bestuur en onderwijsdirecteuren hebben we in tekensessies de onderwijsvisie vertaald naar concrete thema’s en beelden. ‘Wat zie jij voor je als in de onderwijsvisie staat…?’ De overeenkomsten en ook zeker de veelzijdigheid van ArtEZ kwam naar voren. De uitkomst is samengepakt in een praatplaat. De praatplaat bevatte niet ‘de waarheid’ maar was een manier van verslaglegging waarmee we verder het gesprek kunnen voeren. We werkten in deze sessies samen met onze creatieve partner Visuele Verbinders

Fase 2: Academies verhouden zich tot de onderwijsvisie
We verzorgden sessies per academie. Teamhoofden en de directeur van de academie deelden hun ideeën bij de onderwijsvisie. We gebruikten daarbij de praatplaat uit fase 1. Dat was een fijn product waar mensen zich toe konden verhouden. Dat leidde tot flink wat discussie. Soms was er veel herkenning, soms werden de verschillen binnen ArtEZ haarscherp. Het gaf een goed eerste beeld van hoe de academies op hun eigen manier betekenis geven aan de onderwijsvisie! 

Vervolg: Van eerste ideeën naar concrete invulling van het onderwijs van de toekomst
Fase 1 en 2 zijn afgerond. Nu gaan we verder! In deze fase hebben we beschikbare informatie op centraal niveau en per academie geordend en gebundeld. Daarbij hebben we een werkwijze ontwikkeld waarmee academies aan de slag gaan en kregen zij een specifieke vragenlijst mee om de vervolgstap te zetten. In die vervolgstap gaan academies van eerste ideeën over het toekomstig onderwijs de stap zetten naar een concrete invulling. Denk aan: pijlers voor het toekomstig onderwijs, verhouding online/fysiek, onderwijs binnen en buiten ArtEZ, keuzevrijheid studenten etc.

Komende maanden begeleiden we de academies om te komen tot die concrete invulling en zullen we stapsgewijs de brug gaan slaan richting huisvesting. To be continued!

Benieuwd hoe we jouw onderwijsinstelling kunnen ondersteunen? Bel of mail met Eline de Haan.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl