Vorige case

Volgende case

Met ROC Mondriaan in gesprek over de 1,5 meter-school

Onlangs hebben we twee tools gedeeld die we bij Hutspot voor het mbo hebben ontwikkeld: namelijk vijf variabelen voor het bestuur om het speelveld te ontwerpen én een afwegingskader om met teams dat speelveld in te richten. Onder andere met ROC Mondriaan zijn we hiermee aan de slag gegaan. Lees hier wat het oplevert!

De 1,5 meter-school is een flinke uitdaging. Dit ervaren we binnen al onze lopende opdrachten die we voor mbo-scholen doen zoals bij Zadkine, Deltion en ROC van Twente. Het afwegingskader dat is ontwikkeld, is een middel dat we bij al onze opdrachten mee onder de arm nemen. Met het afwegingskader kunnen we op verschillende niveaus in de organisatie helpen bij het maken van de afwegingen die nodig zijn in voorbereiding op komend schooljaar. Wat wil je meenemen van de ervaringen van afgelopen maanden en waar ga je op inzetten komend schooljaar? Wat kun je zelf? En wat heb je nodig om het waar te maken?

In gesprek met ROC Mondriaan

Bij ROC Mondriaan zijn we aan de slag gegaan met het afwegingskader (zie figuur 1). Daar voeren we in twee rondes aan de hand van het afwegingskader gesprekken met 14 (school/dienst) directeuren van alle sectoren. De eerste ronde is in vier dagen gebeurd. Met beperkte inzet per directeur (1,5 uur) bouwden we een interessant eerste beeld op van de huidige situatie en de uitdagingen waar de scholen nog voor staan voor het begin van het schooljaar. 

We delen graag 10 highlights die naar voren kwamen in de gesprekken:

 1. Het doen van online intakes is heel effectief gebleken.
 2. De organiseerbaarheid van het onderwijs valt of staat met de beschikbaarheid van BPV-plekken, de verschillen per sector zijn aanzienlijk. Alternatieven voor BPV zijn deels op school in te vullen. 
 3. Afstandsonderwijs vraagt expliciet om kwaliteit boven kwantiteit van lessen, een visie op afstandsonderwijs ondersteunt enorm. 
 4. Binding met individuele studenten is nadrukkelijk een aandachtspunt. Focus komend schooljaar: relatie boven prestatie! 
 5. Een deel van de studenten gedijt heel goed bij afstandsleren; door het werken met kleine groepen en meer kunnen bepalen wanneer er geleerd wordt. 
 6. De wijze waarop het onderwijs is gegeven werkt als een vliegwiel voor vernieuwing en gesprekken over kwaliteit, ook als het onderwijs (deels) weer op school wordt gegeven.
 7. Een andere rol van de docent/begeleider/slb’er is nodig: meer coachend/begeleidend, dit vraagt om andere pedagogische en didactische vaardigheden
 8. Er is meer aandacht nodig voor het welzijn van professionals die thuis aan het werk zijn.
 9. Een deel van de studenten gaat vertragen, de vraag is hoe we daarmee omgaan (landelijk en in de school)?
 10. Er worden andere mogelijkheden gezien voor examineren, zo zijn in bepaalde gevallen formatieve toetsen omgezet in summatieve toetsen zodat een student zijn diploma kon halen. 

 

Wat ook naar voren kwam, is dat de urennorm afgelopen periode niet gehaald is en dat de verwachting is dat dat volgend jaar ook nog deel zo zal zijn. De vraag is dan: wat kun je wel doen en waar? Dit roept ook discussie op over definiëring van bot/bpv en zelfstudie. 

Figuur 1 (klik op de afbeelding om te vergroten)

De tweede gespreksronde vindt over een aantal weken plaats. Daar spreken we dezelfde mensen en bevragen we hen op hoe het er dan voor staat voor de start van het schooljaar en welke uitdagingen nog bestaan. Tussentijds bespreken we de inzichten met het College van Bestuur.

Wat levert het op?

De analyses die we doen op basis van deze gesprekken en aan de hand van het afwegingskader leveren het bestuur een rijk overzicht van de stand van zaken, de activiteiten en worstelingen richting komend jaar en de interessante lessen die geleerd zijn en bestendigd kunnen worden. Voor directeuren komt het tegemoet aan de nieuwsgierigheid hoe anderen het aanpakken. Praten met het afwegingskader in de hand helpt de directeuren om ook de eigen ideeën te ordenen. Tijdens de gesprekken is direct sprake van kruisbestuiving doordat we ook inzichten van collega’s kunnen delen.

Na de tweede gespreksronde delen we graag weer een paar highlights uit onze analyse!

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
 • Lucienne Post 06-82343550
 • Eline de Haan 06-11355877
 • Tom Olsthoorn 06-20491381
 • Willem-Jan Swiebel 0638307081
 • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl