Vorige case

Volgende case

Mijlpaal: nieuwe resultaten van datagedreven onderzoek in het mbo

Datagedreven werken biedt veel kansen! In het mbo worden deze kansen steeds meer omarmt. De data die door mbo-instellingen en andere partijen zoals DUO, SBB, gemeenten en CBS worden verzameld, bieden een zee aan mogelijkheden om studenten nog beter te begeleiden bij hun opleiding. Negen mbo instellingen zijn met DUO in twee pilots gaan experimenteren met datagedreven onderzoek. Hutspot heeft de pilots georganiseerd en de deelnemers begeleid. In dit artikel delen we de opgedane inzichten, de lessons learned en vertellen we over de wijze waarop bereikte resultaten worden geborgd in de sector.

In pilots experimenteren met datagedreven onderzoek 

In mei 2019 sprongen enkele mbo instellingen samen met DUO in het diepe door pilots in te richten waarbinnen eerste stappen zijn gezet door aan de slag te gaan met datagedreven onderzoek. In januari 2020 zijn daar nog eens vijf instellingen bijgekomen. ROC van Amsterdam-Flevoland, ROC Nijmegen, CURIO, Deltion College en Gilde Opleidingen. Ze trokken in de pilots samen op met DUO, hebben hun krachten gebundeld en samengewerkt in twee onderzoeksgroepen.  

Waardevolle inzichten

Het werk in de pilots heeft de deelnemende instellingen ervan overtuigd dat een datagedreven werkwijze docenten(teams), beleidsmakers, intakers en marketeers kan helpen om te komen tot betere ondersteuning van mbo-studenten tijdens hun leerloopbaan. In de pilots hebben we laten zien dat we opvattingen op basis van onderbuikgevoel, feitelijk kunnen staven en weerleggen op basis van beschikbare data bij DUO. Dat hebben we gedaan rondom twee vraagstukken:

  1. Het effect van toelatingsrecht op studiesucces in het eerste jaar 
  2. Welke kenmerken wegen mee in het voorspellen van het succes of uitval van niveau 2 studenten

Het werk op dit gebied is zeker nog niet klaar, maar de bevindingen tot nu toe hebben alle deelnemers belangrijk inzicht geleverd in de mogelijkheden en kansen voor het onderwijs.

Wil je meer weten over de opgedane inzichten? De resultaten van beide pilots zijn verwerkt in de publicatie Datagedreven onderzoek – de resultaten van de tweede serie pilots.

De lessons learned

Experimenteren is ook vooral veel leren. Graag delen we de lessons learned.

1. Instellingsoverstijgend onderzoeken scherpt de geest en het onderzoek 

Experts met kennis en kunde van verschillende instellingen versterken elkaar. Door vanuit diverse invalshoeken de thema’s te bekijken werd het onderzoek interessanter: het scherpt de geest en het onderzoek. 

2. Waarde creëren voor het onderwijsteam

Om waarde te creëren met datagedreven onderzoek, moet het onderzoek starten en eindigen bij het onderwijsteam. Vanuit het onderwijsteam moet een actuele aanleiding zijn waaruit een onderzoeksvraag kan ontstaan. Betrek het onderwijsteam aan de voorkant van het onderzoek en ook weer bij het interpreteren van de uitkomsten. Zo ontstaan inzichten die de student in zijn leerloopbaan vooruit kunnen helpen. 

3. Transparantie van het onderzoek is essentieel; maak een analyseplan

Naast het formuleren van de onderzoeksvraag is het aan de voorkant van het proces ook slim om te beschrijven welke onderzoeksmethodes worden toegepast en welke populatie onderzocht wordt. Hoe de analyse aangepakt wordt: beschrijvend, verklarend of wordt er een model gebouwd. Welke technieken gebruikt worden. Welke conclusies kunnen volgen en welke niet? En waarom? En tot slot: hoe gaat de analyse leiden tot een antwoord? Het is belangrijk dat het analyseplan goed leesbaar is, ook voor mensen zonder statistische kennis of onderzoekservaring.

4. Laat je verrassen en blijf nieuwsgierig

Datagedreven onderzoek vraagt om een nieuwsgierige en open mindset. Wees kritisch over de onderzoeksaanpak en laat je daarna verrassen door de uitkomsten uit de data-analyse. 

5. Samenwerken op afstand blijkt succesvol, maar soms is live beter

Door covid-19 waren de onderzoeksgroepen genoodzaakt om, na de fysieke kick-off en 1 brainstorm, de verdere samenwerking op afstand te doen. Het type werk leent zich goed voor digitaal samenwerken. Belangrijk daarbij: werkende techniek, bereidt deelnemers voor door tijdig inhoud aan te leveren, maak een agenda met informerende en besluitvorming punten, werk met een voorzitter en notulist en gebruik tijdens de digitale overleggen een presentatie waarop de te bespreken inhoud staat. Digitaal werkt goed. Toch is het bespreken van complexe inhoud (data analyse methoden, uitkomsten tabellen/cijfers, interpreteren van uitkomsten) met een groep mensen fysiek bij elkaar eenvoudiger dan digitaal op afstand. 

Borging in de sector

De instellingen die meegedaan hebben met het datagedreven onderzoek willen hier graag mee verder! De resultaten van de pilots tot nu toe krijgen na de zomer van 2020 een plek in het Programma ‘Doorpakken op Digitalisering’ SaMBO-ICT is trekker van dit programma. Hoe het vervolg precies vorm gaat krijgen weten we na de zomer. 

Wil je ook aan de slag met datagedreven onderzoek?

Datagedreven werken is in veel organisaties een hot-topic. Wil je weten hoe dit voor jou interessant kan zijn? We denken graag met je mee en vertellen met plezier meer over onze ervaringen!

Kijk voor alle publicaties op www.datagedrevenonderzoekmbo.nl.

Met ons samenwerken?

Neem dan contact met ons op of kom eens langs

Je vindt ons hier

Coolsingel 104

3011 AG Rotterdam

Route beschrijving
Bel of mail ons
Lucienne Post 06-82343550
  • Lucienne Post 06-82343550
  • Eline de Haan 06-11355877
  • Tom Olsthoorn 06-20491381
  • Willem-Jan Swiebel 0638307081
  • Eric Jongepier 06-53375537
hallo@hutspot.nl